BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełczewski Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej
Structure of the Idea of Sustainable Consumption
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 36-50, bibliogr. 13 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Dobra konsumpcyjne, Analiza ekonomiczna
Consumption, Consumer goods, Economic analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W dokumentach końcowych konferencji w Rio de Janeiro, konferencji w Jo- hannesburgu, a także między innymi w dokumencie OECD z 2002 roku W kierunku ekologicznej konsumpcji gospodarstw domowych podkreśla się rangę problemu wdrożenia zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji.4 O ile kwestia wdrażania zrównoważonych wzorców produkcji jest w miarę precyzyjnie określona, o tyle problem równoważenia konsumpcji jest mniej dokładnie opisany, zwłaszcza w literaturze polskiej. W tym artykule podjęta została próba sprecyzowania kategorii konsumpcji zrównoważonej i określenia struktury tego pojęcia. Rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia, że pojęcie konsumpcji zrównoważonej i równowagi konsumenta jest w ekonomii znane. Jest ono bowiem lduczową kategorią teorii użyteczności konsumenta. W takiej perspektywie jako równowagę konsumenta opisuje się sytuację optymalnej kombinacji konsumowanych dóbr. Dotychczas więc problem zrównoważenia konsumpcji był analizowany w kontekście bieżących wyborów nabywczych i ich optymalizacji. (fragment tekstu)

The paper focuses on the definition of sustainable consumption. The Author presents the idea of sustainable consumption as a systemic structure defined within the framework of the "grand system consumption" model. He indicates the quintessence of the idea of sustainable consumption, critically assesses the current definitions of this category and also describes the"grand system consumption" model. This definition allows to define sustainable consumption and to identify premises of sustaining consumption in its particular categories. KEY WORDS: sustainable consumption, grand system consumption (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Ryszawska-Grzeszczak, Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności, "Ekonomia i Środowisko" 2007 nrl.s. 147
 2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007, s. 133-158
 3. H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, PWN, Warszawa 2000
 4. D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004
 5. E. Fromm, Mieć czy być, Wyd. Rebis, Poznań 1994.
 6. B. Devall, G. Sessions, Ekologia głęboka, Wyd. Pusty Obłok, Warszawa 1995, s. 104-105
 7. A. Naess, Rozmowy, Wyd. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bielsko-Biała 1992
 8. D. Liszewski, Przyczynek ekologii głębokiej do dyskusji nad kształtem kultury ekologicznej, w: Kultura ekologiczna. Transformacja. Biznes, red. A. Papuziński, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1999, s. 45
 9. D. Coupland, Pokolenie X, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997
 10. I. Sowa, Dezerterzy społeczeństwa konsumpcji, w: Frustracja, red. J. Sowa, P. Marecki, Wyd. Ha-art, Kraków 2003
 11. C Bywalec, L Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002;
 12. A. Aldridge, Konsumpcja, SIC!, Warszawa 2006
 13. A. Delorme, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, s. 135-152
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu