BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwasz Zbigniew (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z produkcją ciepła
Certificates of Origin of Electricity Produced in Cogeneration With Heat
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 52-60, bibliogr.3 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Odnawialne źródła energii, Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
Electric power, Renewable energy sources, Energy law, Energy distribution companies
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W ciągu ostatnich kilku lat często porusza się temat mechanizmów wsparcia rozwoju produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W Polsce 1 października 2005 roku uruchomiono system handlu świadectwami pochodzenia energii odnawialnej, czyli nastąpiło oddzielenie fizycznej energii od prawa majątkowego do świadectwa pochodzenia jej wytworzenia w odnawialnym źródle energii . Zasadniczą przyczyną wsparcia energetyki odnawialnej jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, które stanowią poważne zagrożenie środowiska naturalnego. Jednak osiągnięciu celu, jakim jest redukcja emisji tychże gazów, służy także podnoszenie sprawności wytwarzania energii. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła (tak zwana kogeneracja), potocznie nazywanej energią czerwoną. Występują tu znacząco niższe koszty wytworzenia energii, gdyż jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła na bazie tego samego surowca charakteryzuje się zdecydowanie wyższą sprawnością. Szacuje się, że osiągnięcie udziału energii elektrycznej pochodzącej z produkcji w skojarzeniu w Unii Europejskiej na poziomie 18% prowadzić będzie do ograniczenia emisji C02 o 65 min ton rocznie9. Wykorzystanie kogeneracji na szerszą skalę może więc wspomóc wypełnienie postanowień Protokołu z Kioto. (fragment tekstu)

In the future, the development of electricity produced in Poland in cogeneration with | heat will impact the reduction of greenhouse gases emissions. To accelerate this process, it is necessary to j implement a requirement to ensure a share of red energy in the total energy volume sold to the final recipients. | An opportunity to obtain red energy certificates and in consequence acquire additional income, is an economic J incentive for potential investors. It should definitively be determined if energy producers have the right to obtain J both the green and red energy certificates for the same energy volume. It should also be taken into account that growing support of green and red energy production may result in higher electricity prices to the final recipients. It is essential to provide investors with red energy production profitability because a higher return rate will be the I key incentive to maintain UE regulations on the red energy share in the total volume of electricity (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Gruszczyński, Rewolucja w Praiuie Energetycznym. Właściciele MEW na nowym rynku energii odnawialnej, [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.polenergia.pl/assets/fi- les/Newsy/POLENERGIA_MEW_2005.pdf [Data wejścia: 25-09-2007]
  2. J. Olszowski, Czarna czy zielona przyszłość konwencjonalnej energetyki?, "Środowisko" 2006 nr 15(327), s. 20
  3. J. Brandt, Krajowy rejestr certyfikatów [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.e- tack-project.org/third_workshops/wp6_po3_ppt.pdf [Data wejścia: 25.09.2007]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu