BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimniewicz Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Współzarządzanie parkiem krajobrazowym
Co-Management of Landscape Parks
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 61-66, bibliogr.7 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Parki krajobrazowe, Mienie państwowe, Administracja samorządowa, Zarządzanie środowiskiem
Landscape parks, State property, Self-government administration, Environmental management
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Badania ankietowe dotyczące stosunku władz samorządowych do parków kraj obrazowych wykazały, że władze te zarządzają parkiem wspólnie z dyrekcją parku krajobrazowego.14 Wedle samorządów w praktyce powinien występować model współzarządzania parkiem krajobrazowym - samorząd zarządza parkiem wspólnie z dyrekcją parku (na 190 respondentów na taki model wskazało 171). Takiego modelu nie da się jednak wprowadzić w życie z wielu powodów. Argumenty przeciwko temu pomysłowi mają różną naturę. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie argumentacji negatywnej i odrzucenie pomysłu na współzarządzanie parkami krajobrazowymi. (fragment tekstu)

The paper presents a number of arguments contesting the idea of landscape parks comanagement. Some of them refer to the nature of such parks, others point out to difficulties in systemic arrangements (self-regulation or management, the part and the whole), praxeology (the corporation problem), organization (the suitability principle), legislation (local and central administration) and strategy (growth vs. survival). In conclusion, the debate suggests that landscape parks should rely on a single decision-making body in the form of a park management board vested with the power to protect natural, landscape and cultural values. There is general consent that such values are national assets. If no single decision-making authority is established, landscape parks may become an endangered form of nature protection. The arguments should inspire a general debate on the best method of managing landscape parks (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, red. K. Zimniewicz, PWE, Warszawa 2008
  2. J. Majchrzak, K Zimniewicz, Zarządzanie parkiem krajobrazowym, Problemy do dyskusji i badań naukowych, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" 2003 z. 9(11), s .51-65
  3. K. Zimniewicz, Przyczynek do dyskusji o zarządzaniu parkiem krajobrazowym, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski" 2001 z. 7(9), s. 31- 41
  4. K. Zimniewicz, Park krajobrazowy jako system w: Zarządzanie parkiem krajobrazowym 10 warunkach zrównoważonego rozwoju, red. K Zimniewicz, Wyd. AE, Poznań 2002
  5. K. Zimniewcz, Zarządzanie parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy, Wyd. AE, Poznań 2005
  6. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 18 i 73
  7. T. Pszczołowski, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszaw-Kraków-Gdańsk 1978, s.106
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu