BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki Piotr P. (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nowe stawki opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów komunalnych
New Fees for Deposition of Certain Kinds of Municipal Wastes
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 78-89, tab.,rys.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Opłaty za odpady komunalne, Odpady komunalne, Podatki i opłaty
Commercial wastes charges, Commercial wastes, Taxes and fees
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W czerwcu 2007 roku zostało wydane nowe rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.15 Wejdzie ono w życie 1 stycznia 2008 roku. W konsekwencji nastąpi bardzo znaczny wzrost jednostkowych stawek opłat za umieszczanie na składowisku niektórych rodzajów odpadów. Dotyczy to większości odpadów komunalnych, do których zalicza się - zgodnie z definicją zapisaną w Krajowym planie gospodarki odpadami 201016 (KPGO) - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych". Niektóre ze stawek opłat wzrosną wielokrotnie. Odnosi się to także do podstawowej grupy odpadów komunalnych, jakimi są odpady niesegregowane. Głównym celem tego artykułu jest opisanie skali znacznego wzrostu stawek opłat za umieszczanie na składowisku niektórych rodzajów odpadów komunalnych. Ponadto scharakteryzowano w nim przesłanki decyzji o wprowadzeniu nowych podwyższonych stawek. Podjęto również próbę określenia niektórych możliwych konsekwencji wzrostu stawek opłat za składowanie niesegregowanych odpadów komunalnych - dla zarządców składowisk i dla ludności wytwarzającej te odpady. (fragment tekstu)

The paper characterizes the radical growth of fees for deposition of some municipal wastes in Poland starting from 2008. Additionally, an analysis of the reasons for this growth is made, Furthermore, an attempt is made to determine some of the possible consequences of the growth of fees rates for municipal wastes deposition, for administrators of municipal landfill sites and for people producing these wastes. KEY WORDS: fees, wastes, deposition (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu