BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lulewicz Agata (Politechnika Białostocka), Miłaszewski Rafał (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Metoda zintegrowanej oceny projektów czystszej produkcji
The Integrated Assessment Method for Cleaner Production Projects
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 92-108, tab.,rys.,bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Czystsza Produkcja (CP), Ekologia, Ekonomia, Ocena projektu, Normy ISO 14001
Cleaner Production, Ecology, Economics, Project evaluation, ISO 14001
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Systemy zarządzania środowiskowego są instrumentami służącymi do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie. Celem ich stosowania jest minimalizacja negatywnych oddziaływań przedsiębiorstwa na otoczenie. Istotną ich cechą jest dobrowolność stosowania. Decyzja podejmowana przez kierownictwo przedsiębiorstwa o wdrażaniu nie jest więc podyktowana przymusem ekonomicznym, prawnym lub innym. Ponadto zakłada się w nich ciągłe doskonalenie realizacji polityki przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska poprzez upowszechnianie nowych rozwiązań oraz eliminowanie rozwiązań mało skutecznych. Jednym z pierwszych narzędzi wykorzystujących systemowe podejście do problematyki ochrony środowiska w przedsiębiorstwie jest strategia czystszej produkcji, którą można zdefiniować jako ciągłe stosowanie zintegrowanej, prewencyjnej strategii w odniesieniu do procesów, produktów i usług w celu uzyskania korzyści ekologicznych, ekonomicznych, społecznych oraz korzyści związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.17 Opiera się ona na jednej z podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju, czyli na zasadzie minimalizacji zanieczyszczeń u źródła ich powstawania. Ze względu na mniej rygorystyczne wymagania niż określone w systemach sformalizowanych, takich jak ISO 14001 czy EMAS, oraz mniejsze obciążenia finansowe często jest stosowana w przedsiębiorstwach w okresie poprzedzającym wdrożenie sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego. (fragment tekstu)

The integrated and multicriterion assessment method for cleaner production projects is presented in the paper. It not only takes into consideration the costs and benefits generated within the enterprise during implementation of the project but also examines the external environmental, economic and social costs and benefits. Two factor variants, both taking into account identical and different time stretches for cost and benefit levels, are proposed to determine the effectiveness of the projects. The discussed cleaner protection project assessment method was applied to evaluate projects realized by a textile plant located in the Podlasie Voivodship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Fijał, Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji iv wybranych przedsiębiorstwach, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków, 2005
  2. J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001
  3. J. Famielec, System wskaźników controllingu ekologicznego przedsiębiorstwa, "Ekonomia i Środowisko" 2004 nr 1(25), s. 66-73
  4. Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. G. Kobyłko, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000, s. 119-122
  5. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999
  6. J. Ejdys, Metoda oceny wyników działalności środowiskowej, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2004
  7. J. Famielec, Rachunki ekologiczne w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie środowiskiem. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2003, s. 93
  8. H. Manteuffel Szoege, A, Interewicz, Efektywność ekonomiczna oczyszczalni ścieków komunalnych. Rachunek społeczny i rachunek przedsiębiorstwa, Wyd.SGGy Warszawa 1999, s. 24
  9. J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 14
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu