BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Martyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czy zarządzanie zaangażowaniem w pracę wymaga uwzględnienia różnorodności pracowników?.
Does the Job Engagement Management Require Diversity Procedures?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 261-271, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Zarządzanie, Zarządzanie różnorodnością
Employees' engagement, Management, Diversity management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę różnic w zakresie oceny zarządzania zaangażowaniem w pracę przez różne grupy pracowników (uwzględniając ich płeć, stanowisko i staż pracy). W ramach przeprowadzonych na rzecz artykułu badań założono, że pojawienie się istotnych statystycznie różnic między wybranymi grupami pracowników będzie wskazywało na konieczność uwzględnienia różnorodności w zarządzaniu zaangażowaniem w pracę. Analiza uzyskanych rezultatów wykazała, że w przypadku zaangażowania w pracę kluczowe są pewne obszary zarządzania, bez względu na przynależność do danej grupy pracowników (możliwości rozwoju zawodowego, jakość kontaktów z szefem, jasne kryteria oceny pracowników itp.). Warto natomiast zwrócić uwagę na pewne różnice pojawiające się w ramach badanych grup i uwzględnić je w procedurach dotyczących zarządzania zaangażowaniem w pracę.(abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of evaluating differences within the job engagement management components among various employees' groups. It has been assumed that the emergence of statistically significant differences among those employees' groups should point to the need for taking into account the diversity within job engagement management. The results' analysis revealed, however, that one could identify some key areas of management that determined job engagement no matter which group the employee belonged to. Nevertheless it is worth pointing out some differences that arose within the employee groups and including them in the job engagement management procedures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakker A.B., 2011, An evidence-based model of work engagement, Current Directions in Psychological Science, 20(4), s. 265-269.
 2. Branka M., Zielińska H., 2008, Zarządzanie różnorodnością, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 3. Czop K., Leszczyńska A., 2012, Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników, Organizacja i Kierowanie, nr 3(152), s. 27-41.
 4. Dawid-Sawicka M., 2008, Zaangażowanie pracowników - czy jest się czym martwić?, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4(62-63), s. 101-109.
 5. Gajdzik B., 2009, Zaangażowanie pracownicze w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 2, s. 23-30.
 6. Guryn H., 2004, Czy warto mierzyć zaangażowanie pracowników?, Personel i Zarządzanie, nr 11, s. 102.
 7. Jamka B., 2011, Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością, Master of Business Administration, 6(113), s. 65-75.
 8. Juchnowicz M., 2009, Zaangażowanie pracowników poprzez zaufanie, [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 35-41.
 9. Juchnowicz M., 2010, Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje. Kontrowersje. Aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Juchnowicz M., 2012, Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Kahn W.A., 1990, Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work, Academy of Management Journal, vol. 33, no. 4, s. 692-724.
 12. Król M., 2011, Samoocena zaangażowania pracowników tymczasowych, [w:] Gableta M., Pietroń-Pyszczek A. (red.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 341-349.
 13. Macleod D., Brady Ch., 2011, O krok dalej. Jak motywować pracowników, tłum. W. Jędruszek, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Mani V., 2011, Analysis of employee engagement and its predictors, International Journal of Human Resource Studies, vol. 1, no. 2, s. 15-26.
 15. Matusiak K.B., 2010, Parki technologiczne, [w:] Matusiak K.B. (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, Janowscy Sp. z o.o., Warszawa, s. 33-48.
 16. Rozkwitalska M., 2007, Różnorodność jako wartość kultury organizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata, Organizacja i Kierowanie, nr 2(128), s. 33-59.
 17. Saks A.M., 2006, Antecedents and consequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology, vol. 21, no. 7, s. 600-619.
 18. Schultz D.P., Schultz S.E., 2011, Psychologia a wyzwanie dzisiejszej pracy, tłum. G. Kranas, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Smythe J., 2009, COE - dyrektor do spraw zaangażowania, tłum. G. Łuczkiewicz, Wolters Kluwer, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu