BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Metody oceny skuteczności interwencji z zakresu psychologii zdrowia zawodowego w organizacji
Methods of Assessing the Efficacy of Interventions in the Organization in the Field of Occupational Health Psychology
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 272-282, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Psychologia, Stres psychologiczny, Organizacja
Psychology, Psychological stress, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku propozycji oceniania skuteczności coraz częściej wdrażanych programów redukujących stres, promujących zdrowie zawodowe oraz równowagę praca-życie. Propozycje te ograniczają się do sposobów oceny procesu wdrożenia oraz jego efektów. Ocena procesu implementacji to ocena planowania, organizowania oraz monitorowania programu. W celu oceny efektów wdrożenia przedstawiono czynniki najczęściej stosowane w opisywanych w literaturze procesach implementacji. Są to wskaźniki psychologiczne (np. zmiana postawy lub modelu umysłowego) oraz wskaźniki ekonomiczne (np. poziom absencji czy wypadkowości w pracy). Należy jednak pamiętać, że skuteczność danej interwencji uzależniona jest od wielu czynników, znajdujących się w obrębie organizacji i poza nią, które także muszą być kontrolowane w procesie oceny skuteczności wdrożenia. Narzędzia i metody przedstawione w artykule mogą być wykorzystane zarówno przez badaczy naukowych, jak i przez praktyków zarządzania.(abstrakt oryginalny)

The assessment of the efficacy of occupational health psychological interventions has been a topic for the discussion and research for organizational psychologists, HRM managers, economists and even politicians for the last thirty years. This article presents a few propositions for the assessment of the efficacy of interventions within stress management, occupational health and work-life balance. Those propositions narrow the issue to the ways of measurement of the process and indicators of the efficacy of the intervention. However, it is important to be alert to many other intrinsic and extrinsic factors that should be controlled during the process of assessment. The tools and methods described in this paper can be used both by the researchers and HR practitioners.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura A., 1992, Self-efficacy. Toward a unifying theory of behavioral change, Psychological Review, no. 84, s. 191-215.
 2. Bauer G., Jenny G., 2012, Moving towards positive organizational health: challenges and a proposal for a research model of organizational health development, [w:] Houdmont J., Leka S., Sinclair R. (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 2, s. 126-145.
 3. Briner R., 2012, Developing evidence-based occupational health psychology, [w:] Houdmont J., Leka S., Sinclair R. (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 2, s. 36-56.
 4. Bunce D., 1997, What factors are associated with the outcome of individual-focused worksite stress management interventions?, Journal of Occupational and Organizational Psychology, no. 70, s. 1-17.
 5. Cascio W., 2001, Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Cooper C., Liukkonen P., Cartwright S., 1996, Stress Prevention in the Workplace, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 7. Cox T., Griffiths A., Barlowe C., Randall R., Thomson L., Rial-González E., 2000, Organizational Interventions for Work Stress. A Risk Management Approach, Report for Health and Safety Executive, Institute of Work, Health & Organisations, Nottingham.
 8. Cox T., Griffiths A., Rial-González E., 2006, Badania nad stresem związanym z pracą, tłum. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Nottingham.
 9. Cox T., Karanika M., Griffith A., Houdmont J., 2007, Evaluating organizational-level work stress interventions: beyond traditional methods, Work & Stress, vol. 21, no. 4, s. 348-362.
 10. Dalgren A., Gard G., 2009, Soft values with hard impact - a review of stress reducing interventions on group and organizational level, Physical Therapy Reviews, vol. 14, no. 6, s. 369-381.
 11. DeJoy D.M., Wilson M.G., Vandenberg R.J., McGrath-Higgins A., Griffin-Blake C.S., 2010, Assessing the impact of healthy work organization intervention, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 83, s. 139-165.
 12. Dewe P., O'Driscoll M., 2002, Stress management interventions: what do managers actually do?, Personel Review, vol. 31, no. 1-2, s. 143-165.
 13. Giga S.I., Noblet A., Faragher B., Cooper C., 2003, The UK perspective: a review of research on organisational stress management interventions, Australian Psychologist, vol. 38, no. 2, s. 158-164.
 14. Graveling R.A., Crawford J.O., Cowie H., Amati C., Vohra S., 2008, A Review of Workplace Interventions that Promote Mental Wellbeing in the Workplace, Draft Report, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh.
 15. Houtman I., 2007, Work-Related Stress, Report for European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.
 16. Kompier M., Geurts S., Grundemann R., Vink R., Smulders P., 1998, Cases in stress prevention: the success of participative and stepwise approach, Stress Medicine, no. 14, s. 155-168.
 17. Milczarek M., Schneider E., Rial González E., 2009, OSH in Figures: Stress at Work - Facts and Figures, Report for European Agency for Safety and Health at Work, Luxemburg.
 18. Molek-Winiarska D., 2010, Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem, Współczesne Zarządzanie, nr 1, s. 116-134.
 19. Molek-Winiarska D., 2013, Stress management interventionsin Polish companies - research results, Edukacja Ekonomistów I Menedżerów, nr 1(27), s. 131-148.
 20. Mossink J., 2002, Inventory of Socioeconomic Costs of Work Accidents, Report for European Agency for Safety and Health at Work, Luxemburg.
 21. Nielsen K., Abildgaard J.S., 2013, Organizational interventions: a research-based framework for the evaluation of both process and effects, Work & Stress, vol. 27, no. 3, s. 278-297.
 22. Nielsen K., Randall R., Christensen K.B., 2010a, Developing new ways of evaluating organizational-level interventions, [w:] Houdmont J., Leka S. (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 1, s. 21-45.
 23. Nielsen K., Randall R., Holten A., Gonzalez E., 2010b, Conducting organizational-level occupational health interventions: what works?, Work & Stress, vol. 24, no. 3, s. 234-259.
 24. Noblet A., LaMontagne A., 2009, The challenges of developing, implementing and evaluating interventions, [w:] Cartwright S., Cooper C. (eds.), The Oxford Handbook of Organizational Well-Being, Oxford University Press, Oxford, s. 466-496.
 25. Parkes K., Sparkes T., 1998, Organizational interventions to reduce work stress: are they effective?, Research Report 193/1998, for Health and Safety Executive, Oxford, http://www.hse.gov.uk/research/crr_pdf/1998/crr98193.pdf.
 26. Piotrowski Ch., 2013, Occupational health psychology: neglected areas of research, Journal of Instructional Psychology, vol. 39, no. 3, s. 189-191.
 27. Richardson K.M., Rothstein R.H., 2008, Effect of occupational stress management intervention programs. A meta-analysis, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 13, no. 1, s. 69-96.
 28. Sinclair R., Sears L., Zajack M., Probst T., 2010, A multilevel model of economic stress and employee well-being, [w:] Houdmont J., Leka S. (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 1, s. 1-20.
 29. Schabracq M., Cooper C., Travers Ch., van Maanen D., 2001, Occupational Health Psychology: the Challenge of Workplace Stress, BPS Books, London.
 30. Suchodolski A., 2012, Czynniki wpływające na wytyczanie kierunku rozwoju pracowników w organizacji, [w:] Listwan T., Stor M. (red.), Sukces w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 248, s. 337-343.
 31. Taris T., van der Wal I., Kompier M., 2010, Large-scale job stress interventions, [w:] Houdmont J., Leka S. (eds.), Contemporary Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, vol. 1, s. 77-97.
 32. Ten Brummelhuis L., van de Lippe T., 2010, Effective work-life balance support for various household structures, Human Resource Management, vol. 49, no. 2, s. 173-193.
 33. van der Klink J.J.L., Blonk R.W.B, Schene A.H., van Dijk F.J.H., 2001, The benefits of interventions for work-related stress, American Journal of Public Health, vol. 91, no. 2, s. 270-276.
 34. Zaleski Z., Mesjasz J., 2001, Koszty sukcesu w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 900, s. 362-373.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu