BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osyra Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Użyteczność postaw i zachowań pracowniczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Usability of the Attitudes and Behaviors of Employees in the Company's Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 283-289, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Zachowania pracownika, Postawy pracowników, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Intangible assets, Employee behaviours, Employee conducts, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiek XXI to gospodarka oparta na wiedzy. Należy jednak pamiętać o innych zasobach niematerialnych, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Artykuł poświęcony jest roli, jaką w zarządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa jeden z niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, jakim są postawy i zachowania pracownicze. Przedstawione w nim wyniki badań użyteczności zasobów niematerialnych ukazują, w których obszarach aktywności przedsiębiorstwa postawy i zachowania pracownicze są najbardziej użyteczne.(abstrakt oryginalny)

Twenty-first century is a knowledge-based economy. But there are also another intangible resources that have an impact on the value of the company. The article is devoted to the attitudes and behaviors of employees - one of the company's intangible resources. The research results of the intangible resources show areas of activity in which the company employee attitudes and behavior are the most usable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., 2001, Zarządzanie zasobami ludzkimi, tłum. A. Unterschuetz i in., Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Barney J.B., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, vol. 17, s. 105-112.
 3. de Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, tłum. J. Sawicki, WE, Warszawa.
 4. Dukaj I., 2009, Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników, e-bookowo, http://pl.scribd.com/doc/68192058/Ilona-Dukaj-Wplyw-dzia%C5%82a%C5%84-kierowniczych-na-zachowania-pracownikow (17.11.2014).
 5. Głuszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Gospodarek T., 2009, Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Krupski R., Osyra M., 2013, Użyteczność zasobów niematerialnych w świetle badań empirycznych. Kontekst strategiczny, [w:] Rokita J. (red.), Zarządzanie strategiczne. Modele biznesu. Nowe obszary badań, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 22-24.
 8. Molloy J., Chadwick C., Ployhart R., Golden S., 2011, Making intangibles "tangible" in tests of resource-based theory. A multidisciplinary critique and validation framework, Journal of Management, vol. 37, no. 5, s. 1507.
 9. Murawska M., 2008, Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 10. Obłój K., 2007, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa.
 11. Urbanek G., 2011, Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Wernerfelt B., 1984, A resource-based view of the firm, Strategic Management Journal, vol. 5, s. 171-182.
 13. Wróblewska M., 2011, Zasoby niematerialne jako źródła budowania przewag konkurencyjnych organizacji w warunkach nowej ekonomii, [w:] Skrzypek E. (red.), Zasoby niematerialne jako narzędzie doskonalenia organizacji, UMCS, Lublin, s. 216.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.25
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu