BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarska Aneta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Różnorodność czynników kształtujących motywację pracowników w procesie szkolenia
Diversity of Factors Determining Employee Motivation in the Process of Training
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 290-299, rys., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Szkolenie pracowników
Work motivation, Manpower training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W szybko zmieniających się i bardzo niespokojnych obecnie środowiskach organizacje inwestują duże środki w rozwój i szkolenia pracowników. Szkolenia pracowników oraz kadry kierowniczej są ważnym narzędziem budowania wiedzy, umiejętności i postawy pracowników, a także przewagi konkurencyjnej. Organizacje uznają, że bez zaangażowanych, wykwalifikowanych i posiadających motywację pracowników ich zdolność konkurowania i innowacyjności jest poważnie ograniczona. Motywacja jest podstawowym czynnikiem szkolenia w zakresie efektywności. Głównym celem tego artykułu jest określenie różnych czynników, które mogą wpłynąć na motywację w procesie szkolenia. Przegląd literatury sugeruje, że szkolenie dotyczące motywacji jest złożonym problemem, a wpływ nań ma zbiór cech indywidualnych i sytuacyjnych.(abstrakt oryginalny)

In today's rapidly changing and very turbulent environments organizations invest a significant amount of their resources on employee development and training. The training of employees and executives is still an important tool for building knowledge, skills and attitudes of workers as well as the competitive advantage. Organizations recognize that without having a highly committed, skilled, and motivated employees, their ability to compete and innovate is drastically handicapped. Motivation is a critical factor for training of effectiveness. There is no doubt that motivation is an integral aspect of training. The main purpose of this article is to identify the factors that could affect motivation in the process of training. Literature review suggests that training of motivation is multifaceted and influenced by a set of individual and situational characteristics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., 2004, Motywować skutecznie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 2. Campbell C.P., Cheek G.D., 1989, Putting training to work, Journal of European Industrial Training, 13/4, s. 32-36.
 3. Colquitt J.A., LePine J.A., Noe R.A., 2000, Toward an integrative theory of training motivation, a meta-analytic path analysis of 20 years of research, Journal of Applied Psychology, 85/5, s. 678-707.
 4. Facteau J.D., Dobbins G.H., Russel J.E.A., Ladd R.T., Kudisch J.D., 1995, The influence of general perception of the training environment on pretraining motivation and perceived training transfer, Journal of Management, 10/1, s. 21-34.
 5. Ford J.K., Quinones M., Sego D., Sorra J., 1992, Factors affecting the opportunity to perform trained tasks on the job, Personnel Psychology, 45/3, s. 511-527.
 6. Gregoire T.K., Propp J., Poertner J., 1998, The supervisor's role in the transfer of training, Administration in Social Work, 22/1, s. 1-18.
 7. Holton F.E., Baldwin T.T., 2000, Making transfer happen: an action perspective on learning transfer systems, Advances in Developing Human Resources, 8, s. 1-6.
 8. Holton E.F., Bates R., Seyler D., Carvalho M., 1997, Toward construct validation of a transfer climate instrument, Human Resources Development Quarterly, 8/2, s. 95-113.
 9. Jasiński Z. (red.), 1998, Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa.
 10. Kawecka K., Łaguna M., Tabor K., 2010, Gotowość do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia. Propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru, Organizacja i Kierowanie, 2, s. 43-56.
 11. Kontoghiorghes C., 2002, Predicting motivation to learn and motivation to transfer learning back to the job in a service organization: a new systemic model for training effectiveness, Performance Improvement Quarterly, 15/3, s. 114-129.
 12. Lewicka D., 2006, Motywacyjna siła procedur personalnych, [w:] Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 120-167.
 13. Listwan T., 1995, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo "Kadry", Wrocław.
 14. Łaguna M., 2012, Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń. Doniesienie z badań, Psychologia Jakości Życia, 2, s. 163-172.
 15. Mathieu J., Martineau J., 2014, Individual and situational influences on training motivation, [w:] Ford. K. (ed.), Improving Training Effectiveness in Work Organizations, Psychology Press, New York.
 16. Nguyen K.T., Kim K., 2013, The impact of situational factors on pre-training motivation, Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 10/1, s. 109-120.
 17. Noe R.A., 1986, Trainees' attributes and attitudes: neglected influences on training effectiveness, Academy of Management Review, 11/4, s. 736-749.
 18. Noe R.A., Schmitt N., 1986, The influence on trainees attitudes on training effectiveness. Test of a model, Personel Psychology, no. 39/3, 497-523.
 19. Pisarska A., 2009, Transfer efektów szkolenia kadry kierowniczej i jego organizacyjne uwarunkowania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, niepublikowana praca doktorska.
 20. Richman-Hirsch W.L., 2001, Posttraining interventions to enhance transfer: the moderating effects of work enviroments, Human Resources Development Quarterly, no. 12/1, s. 105-120.
 21. Smith R., Jayasuriya R., Caputi P., Hammer D., 2008, Exploring the role of goal theory in understanding training motivation, International Journal of Training and Development, 12/1, s. 55-72.
 22. Switzer K.C., Nagy M.S., Mullins M.E., 2005, The influence of training reputation, managerial support, and self-efficacy on pre-training motivation and perceived training transfer, Applied H.R.M. Research, 10/1, s. 21-34.
 23. Tannenbaum S.I., Yukl G., 1992, Training and development in work organizations, Annual Review of Psychology, 43, s. 399-441.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu