BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnocki Szymon (University of Natural Sciences and Liberal Arts in Siedlce, Poland), Paluszkiewicz Jacek (University of Natural Sciences and Liberal Arts in Siedlce, Poland)
Tytuł
Structure and composition of waste in the landfill in Wola Suchożebrska
Struktura i skład odpadów na składowisku w Woli Suchożebrskiej
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 25-30, tab., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Odpady, Składowiska odpadów, Gospodarka odpadami
Wastes, Landfill sites, Waste management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Składowisko odpadów w Woli Suchożebrskiej przyjmuje odpady z terenu miasta Siedlce oraz kilku gmin ościennych. Od roku 2007 prowadzony jest na składowisku ścisły monitoring. Celem prezentowanych badań była analiza ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych na składowisku w Woli Suchożebrskiej oraz na tej podstawie ocena skuteczności działań związanych z ich ograniczeniem. Segregacja odpadów na składowisku sprawiła, że pomimo wzrostu ogólnej masy odpadów przywożonych nie wzrosła a nawet zmalała masa składowana. Skuteczność podejmowanych działań była często ograniczana ze względów niezależnych od prowadzących składowisko Zmiany w strukturze odpadów nie pozwalają na dokładne zaplanowanie przyszłego wykorzystania jednak wzrastający udział odpadów pochodzenia roślinnego stwarza możliwość powszechniejszego procesu kompostowania.(abstrakt oryginalny)

Landfill in Wola Suchożebrska accepts waste from the area of Siedlce and few neighbouring municipalities. A strict monitoring has been carried out on the landfill since 2007. The objective of the research was to analyse the amount and the morphological composition of municipal waste in the landfill in Wola Suchożebrska and on this basis to assess the efficiency of actions related to limitation of waste. Segregation of waste in the landfill caused that despite the increase of the total weight of waste a storage weight has not increased and even it decreased. Efficiency of undertaken activities was often limited due to the reasons not depending on the persons who manage the landfill. Changes in the structure of waste do not allow careful planning of future use, however, an increasing participation of plant waste makes a composting process more popular.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergel, T.; Kaczor, G. (2006). Szacowana a rzeczywista ilość odpadów komunalnych zbieranych w gminach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/2, 5-16.
 2. Boer, E.; Boer, W. (2007). Stan i perspektywy. Gospodarka odpadami komunalnymi w Niemczech. Przegląd Komunalny, 5, 24-29.
 3. Kotovicová, J. (2010). Skład i segregacja odpadów komunalnych gospodarstw domowych miasta Blansko. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 8/2, 117-126.
 4. Köller, H. (1996). Kreislaufwirtschafts - und Abfallgesetz. Abfallwirtschaft in Forschung und Praxis. Band 77. Erich Schmidt Verlag. Berlin.
 5. Kwapisz, J. (2005). Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Gródek n. Dunajcem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 83-93.
 6. Mizgajski, A.; Lankiewicz, E. (2007). Diagnoza problemu na przykładzie Poznania. Dzikie wysypiska odpadów. Przegląd Komunalny, 10, 34-35.
 7. Petrus, S. (2006). Gospodarka odpadami na Warmii i Mazurach. Przegląd Komunalny, 9, 54-55.
 8. Wota, A.; Woźniak, A. (2006). Logistyczne aspekty składowania odpadów komunalnych w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3/2, 135-146.
 9. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, (1999). L 182. Dyrektywa Rady Europy 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
 10. Dziennik Ustaw (2013). poz. 21. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
 11. Dziennik Ustaw (2002). Nr 220 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów z dnia 9 grudnia 2002 r.
 12. Monitoring Składowiska Odpadów w Woli Suchożebrskiej. Reports for 2007-2012. SGS EKOPROJEKT Sp. z o.o. Pszczyna. Materiały niepublikowane.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu