BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegory Piotr (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Piotrowski Dariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Bargieł Karol (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Influence of freezing treatment, osmotic dehydration and storage time on the rehydration of vacuum dried strawberries
Wpływ obróbki zamrażalniczej, odwadniania osmotycznego i czasu przechowywania na rehydrację próżniowo wysuszonych truskawek
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 39-47, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Owoce, Mrożonki, Badania właściwości fizycznych
Fruit, Frozen food, Physical properties research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Suszone owoce - truskawki - poddano rehydracji poprzez zanurzenie w wodzie o temperaturze otoczenia i zbadano ich rehydracyjne właściwości. Celem pracy była analiza wpływu metody obróbki wstępnej (wpływ zamrożenia w -18°C, osmotyczne odwodnienie w roztworze sacharozy 61,5%) surowca i przechowywania (od 32 dni do 399 dni) na rehydrację wysuszonych truskawek. Próżniowo wysuszone truskawki z mrożonych owoców uzyskują większy względny przyrost masy wraz z wydłużaniem czasów rehydracji w porównaniu do suszy z truskawek surowych. Osmotyczne odwodnianie truskawek przed suszeniem próżniowym nie spowodowało znaczącej różnicy w rehydracji suszu truskawkowego długo przechowywanego. Wysuszone próżniowo truskawki przechowywane o około 360 dni dłużej w temperaturze otoczenia uzyskały nieznacznie niższy względny przyrost masy i wyższą zawartość suchej substancji.(abstrakt oryginalny)

Dried fruits - strawberries - were rehydrated by dipping them in water at room temperature and their rehydration characteristics were examined. The aim of this study was to analyze the influence of the preparation method (the impact of freezing treatment at -18ºC, osmotic dehydration in sucrose solution 61.5%) of raw material and storage (from 32 days to 399 days) on the rehydration of dried strawberries. Dried strawberries obtained by the vacuum method from frozen fruits have larger relative weight gain with prolongation of rehydration time than dried fruits obtained from raw strawberries. Osmotic dehydration of strawberries before vacuum drying did not cause a significant difference in rehydration of dried strawberries stored for a long period. Vacuum dried strawberries stored for about 360 days longer at ambient temperature obtained slightly lower relative weight gain and higher solids content.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciurzyńska, A.; Lenart, A. (2009). Influence of freezing and osmotic dehydration in various types of osmotic solutions on chosen properties of freeze-dried strawberries. Acta Agrophysica, 14(3), 577-590 (in Polish).
 2. Ciurzyńska, A.; Lenart, A. (2010). Rehydration and sorption properties of osmotically pretreated freeze-dried strawberries. Journal of Food Engineering, 97(2), 267-274.
 3. Eshtiaghi, M. N.; Stute, R.; Knorr, D. (1994). High-Pressure and Freezing Pretreatment Effects on Drying, Rehydration, Texture and Color of Green Beans, Carrots and Potatoes. Journal of Food Science, 59(6), 1168-1170.
 4. Gaware, T. J.; Sutar, V.; Thorat, B. N. (2010). Drying of tomato using different methods: comparison of dehydration and rehydration kinetics. Drying Technology, 28(5), 651-658.
 5. Góral, D., Kluza, F. (2009). Cutting test application to general assessment of vegetable texture changes caused by freezing. Journal of Food Engineering, 95, 346-351.
 6. Janowicz, M.; Domian, E.; Lenart, A. (2009). Changes in internal structure of apple tissue dried using the convection process, induced by osmotic dehydration. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 67-73 (in Polish).
 7. Kaleta, A.; Górnicki, K.; Wierzbicka, A.; Pacak-Żuk, S. (2008). Investigation of the course of rehydration of dried parsley root slices. Acta Agrophysica, 12(3), 689-698 (in Polish).
 8. Kolniak, J. (2008). Effect of freezing and thawin methods and cryo-protective supplements added on the content of total polyphenols, anthocyanins, and antioxidant capacity in frozen strawberries. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(60), 135-148 (in Polish).
 9. Kowalska, H.; Marzec, A.; Omen, K. (2012). Effect of osmotic pretreatment on selected rehydration properties of dried apples. Acta Agrophysica, 19(1), 65-76 (in Polish).
 10. Krzykowski, A. (2008). The influence of blanching of pepper on the energy-consumption during its freeze drying and on rehydration of dried paprika during storage. Acta Sci. Pol., Technica Agraria, 7(3-4), 11-17 (in Polish).
 11. Lemus-Mondaca, R.; Miranda, M.; Andres Grau, A.; Briones, V.; Villalobos, R.; Vega- Galvez, A. (2009). Effect of osmotic pretreatment on hot air drying kinetics and quality of Chilean Papaya (Carica pubescens). Drying Technology, 27(10), 1105-1115.
 12. Lewicki, P.P. (1998). Effect of pre-drying, treatment, drying and rehydration on plant tissue properties: a review. International Journal of Food Properties, 1(1) 1-22.
 13. Łapczyńska-Kordon, B.; Krzysztofik, B. (2008). Effects of the storing methods and storing time on selected physical properties of apples. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 179-185 (in Polish).
 14. Marabi, A.; Saguy, I. S. (2009). Rehydration and reconstitution of foods. In: Advances in Food Dehydration. C. Ratti, (ed.). CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 237-284.
 15. Markowski, M.; Bondaruk, J.; Błaszczak, W. (2009). Rehydration behavior of vacuum- microwavedried potato cubes. Drying Technology, 27(2), 296-305.
 16. Markowski, M.; Zielińska, M. (2011). Kinetics of water absorption and soluble-solid loss of hot-airdried carrots during rehydration. International Journal of Food Science and Technology, 46(6), 1122-1128.
 17. Nowacka, M.; Witrowa-Rajchert, D. (2010). Changes of hygroscopic properties of dried apples during storage. Acta Agrophysica, 15(2), 359-370.
 18. Pasłowska, M.; Stępień, B.; Surma, M.; Jałoszyński, K. (2011). Colour durability of berry fruit stored in a frozen state. Inżynieria Rolnicza, 9(234), (in Polish).
 19. Piotrowski, D.; Godlewska, A. (2011). Influence of vacuum drying method on the rehydration process of dried strawberries. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 569, 251-263, (in Polish).
 20. Piotrowski, D.; Lenart, A.; Berner, W. (2010). Loss of soluble dry matter from initially osmotically dehydrated freeze-dried strawberries during rehydration. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 552, 169-179 (in Polish).
 21. Piotrowski, D.; Janowicz, M.; Sitkiewicz, I.; Ciurzyńska, A.; Lenart, A.(2011). Influence of temperature and pressure in the vacuum-dryer chamber on drying process and shrinkage of strawberries. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 558, 197-206 (in Polish).
 22. Rząca, M.; Witrowa-Rajchert, D. (2007). The influence of drying technique and storage conditions on dried apples reconstitution and hygroscopic properties. Acta Agrophysica, 9(2), 471-479 (in Polish).
 23. Stepień, B. (2009). Modification of mechanical and rheological properties for selected vegetables occurred during drying using different methods). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 23-34, (in Polish).
 24. Witrowa-Rajchert, D. (1999). Rehydration as an index of changes occurring in plant tissuues during drying. Rozprawa habilitacyjna, Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 25. Woźnica, A.; Lenart, A. (2005). Rehydration and water adsorption of freeze-dried strawberries. Inżynieria Rolnicza, 11(71), 523-530, (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu