BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczerzycki Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Produkt cyfrowy w świetle jakościowej teorii informacji i koncepcji hylemorfizmu
Digital Goods Under the Qualitative Theory of Information and Hylomporhism Theory
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 1, s. 129-146, rys., schem., wykr., tab., bibliogr. 20 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Informacja, Dobro wspólne, Cechy produktu, Produkt, Produkt wirtualny, Dobra publiczne
Information, Common good, Product features, Product, Virtual product, Public goods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie kluczowych cech produktu cyfrowego jako dobra ekonomicznego. Ze względu na jego złożony charakter w artykule przeprowadzona została analiza ontologicznej struktury produktu cyfrowego. W tym celu dokonane zostały studia literaturowe obejmujące takie dziedziny jak ekonomia, teoria informacji i filozofia. Wykorzystane są przede wszystkim dwie koncepcje - ogólna jakościowa teoria informacji J. Kosseckiego i teoria hylemorfizmu Arystotelesa. W ramach rozważań przeprowadzonych w artykule, wyróżnione zostają dwa typy produktów cyfrowych - czyste produkty cyfrowe i skonwertowane produkty cyfrowe. Na te pierwsze składają się dwa poziomy - cyfrowy oryginał i plik zapisany na nośniku. Na drugie - forma, fizyczny oryginał, cyfrowy obraz i plik zapisany na nośniku. Produkt cyfrowy rozpatrywany na poszczególnych poziomach charakteryzuje się odmiennymi cechami. Cechy tradycyjnie przypisywane produktom cyfrowym, takie jak nierywalizacyjność, wyłączalność czy doskonała trwałość definiują przede wszystkim poziom cyfrowy. Wyróżnienie poszczególnych poziomów pozwala również wytłumaczyć specyficzną dla produktów cyfrowych strukturę kosztów - przedsiębiorstwo ponosi koszty stałe związane z wytworzeniem produktu w formie informacji, czyli cyfrowego oryginału/obrazu (i zapewnieniem infrastruktury sieciowej niezbędnej do dystrybucji), natomiast koszty zmienne związane z wytwarzaniem kolejnych egzemplarzy plików na nośnikach przeniesione zostają na konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The paper seeks to identify the key characteristics of digital goods, or goods - such as digital images, music files and e-books - that exist in digital form and are shipped to the consumer through e-mail or via the internet. The authors start out by carrying out an ontological analysis based on literature studies in different fields, including economics, information theory and philosophy. The two main concepts used in the research are Polish engineer Józef Kossecki's general qualitative theory of information and Aristotle's theory of hylomporhism. The paper introduces a distinction between two kinds of digital goods: pure digital goods and converted digital goods. Pure digital goods consist of two levels, the author says, the digital original and the file embedded within the medium. Converted digital goods consist of four levels: the form, the physical original, the digital image, and the file embedded within the medium. Digital goods vary between the different levels and have a specific cost structure, Wieczerzycki says. The producer pays the fixed cost related to the production of digital goods as well as the cost of network infrastructure needed for distribution. The consumer, on the other hand, covers variable costs related to the creation of copies of files embedded within a medium. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cisek S. [2002], Filozoficzne aspekty informacji naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Copleston F. [2000], Historia filozofii, tom I, przeł. S. Zalewski, Instytut wydawniczy PAX, Warszawa.
 3. Heller M. [2007], Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 4. Hetmański M. [2013], Epistemologia informacji, Copernicus Center Press, Kraków.
 5. Huang K.-W., Sundararajan A. [2006], Pricing Digital Goods: Discontinuous Costs and Shared Infrastructure, Working Paper.
 6. Humphreys A., Grayson K. [2008], The Intersecting Roles of Consumer and Producer: A Critical Perspective on Co-production, Co-creation and Prosumption, "Sociology Compass", vol. 2, no. 3.
 7. Kossecki J. [1996] Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, Wydział Zarządzania i Administracji WSP, Kielce.
 8. Kossecki J. [2005], Metacybernetyka, Kielce-Warszawa.
 9. Kotler Ph. [2000], Martketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, przeł. M. Belka, Gebethner & Ska, Warszawa.
 10. Levitt T. [1980], Marketing Success Through Differentiation - of Anything, "Harvard Business Review", no. 1.
 11. Mahnke V., Venzin M. [2003], The Internationalization Process of Digital Information Good Providers, "Management International Review", vol. 43, no. 1, International Management and the Internet - Post-Hype.
 12. Mazur M. [1970], Jakościowa teoria informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 13. Pacek J. [2009], Uwolnić informację! "Wolna kultura i edukacja", vol. 101.
 14. Przybyłowicz P. [2008], Wstęp do teorii Informacji i kodowania, http://www.cmmsigma.eu/download/mat_info/wstep_do_teorii_informacji.pdf (15.02.2014).
 15. Rayna T. [2008], Understanding the Challenges ofthe Digital Economy: The Nature of Digital Goods, Communications & Strategies, no. 71.
 16. Reale G. [1997], Toward a New Interpretation of Plato, przeł. J. R. Catan, R. Davies, Catholic University of America Press, Washington.
 17. Reale G. [2008], Historia filozofii starożytnej, tom II, przeł. E. I. Zieliński, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 18. Romer P.M. [1990] Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", vol.98,5.
 19. Shannon C.E. [1948] A Mathematical Theory of Communication, "Bell System Technical Journal", vol.27.
 20. Stonier T. [1991], Towards a New Theory of Information, "Journal of Information Science", no. 17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu