BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorożyński Tomasz (University of Lodz, Poland), Świerkocki Janusz (University of Lodz, Poland), Urbaniak Wojciech (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Incentives for Attracting FDI: The Case of the Lodz Region
Znaczenie zachęt dla przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przykład regionu łódzkiego.
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2015, nr 1, s. 147-169, tab., wykr., bibliogr. 43 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Administracja samorządowa, Ulgi podatkowe
Direct investments, Foreign investment, Self-government administration, Tax incentives
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena roli zachęt, jakie stosuje samorząd terytorialny aby przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne do województwa łódzkiego. Podstawę do wyciągania wniosków stanowią wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (PKZ), które zainwestowały w regionie oraz wśród jednostek samorządu terytorialnego, które gościły te podmioty. W celu rozpoznania prawidłowości wykorzystano metody i testy statystyczne. Do najważniejszych należał współczynnik eta. Posłużył on do oceny zależności pomiędzy napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych do powiatów województwa łódzkiego a zachętami inwestycyjnymi stosowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Metoda ta pozwoliła na weryfikację hipotezy dotyczącej istotności powiązań statystycznych pomiędzy badanymi zmiennymi. Z przeprowadzonego badania wynika, że większość samorządów zabiegała o inwestorów bez względu na to, czy pochodziły z kraju czy z zagranicy. Nieliczne gminy i powiaty posiadały ofertę wsparcia adresowaną wyłącznie do PKZ. Tylko 7% samorządów proponowało pomoc finansową, której najpopularniejszą formą były ulgi w podatkach i opłatach lokalnych. Znacznie więcej stosowało różne zabiegi promocyjne. Wyniki badania wskazują, że zachęty inwestycyjne miały drugorzędne znaczenie dla napływu BIZ do gmin i powiatów województwa łódzkiego. Zachęty nie były również czynnikiem przesądzającym o kontynuowaniu przez PKZ działalności w regionie. (abstrakt oryginalny)

The paper studies the role of incentives provided by local government units (LGUs) in attracting foreign direct investment (FDI) to Poland's Lodz province. The authors draw conclusions based on the results of a direct study using two types of questionnaires, one for foreign investors in the province and the other for LGUs. To ensure the accuracy of the study, the authors conducted an array of statistical surveys and tests. The eta correlation coefficient was among the most important measures, the authors say. It was used to assess the relationship between the inflow of FDI to Lodz province and the investment incentives offered by local government. The method helped verify a hypothesis concerning the significance of statistical relationships between the analyzed variables. The obtained results demonstrate that most LGUs were interested in attracting investors, both Polish and foreign, the authors note. Incentives targeted exclusively at foreign investors were rare, according to the authors. Financial incentives were offered by only 7% of the districts and counties. Tax relief and allowances in property fees and local charges were the most popular types of financial incentives. Many LGUs resorted to various promotional methods. The results of the study show that investment incentives were of secondary importance to the inflow of FDI to Lodz province, the authors conclude. Nor was this kind of support a key factor behind the decisions of foreign investors to continue operating in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 8 March 1990 on Local Government in Communes [1990], "Polish Official Journal" of 2001, no. 142, item. 1591 with further amendments.
 2. Act of 5 June 1998 on Local Government in Counties [1998], "Polish Official Journal", no. 91, item 578 with further amendments.
 3. Act of 5 June 1998 on Regional Government [1998 a], "Polish Official Journal", no. 91, item 576 with further amendments.
 4. Act of 2 July 2004 on the Freedom of Economic Activity [2004], "Polish Official Journal", no. 173, item 1807 with further amendments.
 5. Ambroziak A. [2009], Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce (National Aid for Regions in Special Economic Zones in Poland), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 6. Asiedu E. [2001], On the Determinants of FDI to Developing Countries: Is Africa Different, "World Development", vol. 30, no. 1.
 7. Azemar C., Desbordes R. [2010], Short-run Strategies for Attracting Foreign Direct Investment, "World Economy", vol. 33, no. 7, pp. 928-957.
 8. Bajo-Rubio O., Díaz-Mora C., Díaz-Roldán C. [2010], Foreign Direct Investment and Regional Growth: An Analysis of the Spanish Case, "Regional Studies", vol. 44, no. 3, pp. 373-382, April.
 9. Bénassy-Quéré A., Coupet M., Mayer T. [2005], Institutional Determinants of Foreign Direct Investment, CEPII Working Paper no. 2005-05.
 10. Blomström M., Kokko A. [2003], The Economics of Foreign Direct Investment, "Working Paper", vol. 168, Bundesbank Conference, January.
 11. Blonigen B. [2005], A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants, "Atlantic Economic Journal", vol. 33, pp. 383-403.
 12. Blonigen B., O'Fallon C. [2011], Foreign Firms and Local Communities, CESifo Venice Summer Workshop on Globalisation, Trade, FDI, and the Multinational Firm.
 13. Busse M., Groizard J. L. [2008], Foreign Direct Investment, Regulations and Growth, "World Economy", pp. 861-890.
 14. Calvano L. [2008], Multinational Corporations and Local Communities: A Critical Analysis of Conflict, "Journal of Business Ethics", vol. 82, pp. 793-805.
 15. Cass F. [2007], Attracting FDI to Transition Countries: The Use of Incentives and Promotion Agencies, "Transnational Corporations", vol. 16, no. 2 (August), pp. 77-122.
 16. Cheng L. K., Kwan Y. K. [2000], What Are the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment? The Chinese Experience, "Journal of International Economics", vol. 51, pp. 379-400.
 17. Corden W. M. [1997], Trade Policy and Welfare, Clarendon Press, Oxford.
 18. Churchill G. A. [2002], Badania marketingowe, podstawy metodologiczne (Market Research, Methodological Foundations), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 19. Cieślik A. [2005], Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (Geography of Foreign Investments. Causes and Effects of Localization of Companies with Foreign Capital in Poland), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Dunning J. H. [1978], Explaining Changing Patterns of International Production: In Defense of Eclectic Theory, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 41.
 21. Eurostat [2014], Newsrelease: Regional GDP, STAT/14/29, 27 February.
 22. Ferguson G. A., Takane Y. [2004], Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice (Statistical Analysis in Psychology and Pedagogy), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 23. Harding T., Javorcik B. S. [2011], Roll Out the Red Carpet and They Will Come: Investment Promotion and FDI Inflows, "The Economic Journal", vol. 121 (December), pp. 1445-1476.
 24. Herzer D. [2012], How Does Foreign Direct Investment Really Affect Developing Countries' Growth? "Review of International Economics", vol. 20, no. 2, pp. 396-414, 201.
 25. Hochberger F. [2011], FDI Trapped in Red Tape. The Influence of Bureaucratic and Administrative Barriers on the Geographic Distribution of Foreign Direct Investment, Erasmus University, Rotterdam.
 26. James S. [2009], Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications, ICAS of the World Bank Group.
 27. Lautier M., Moreau F. [2012], Domestic Investment and FDI in Developing Countries: The Missing Link, "Journal of Economic Development", vol. 37, no. 3, September.
 28. Moran T. H., Graham E. M., Blomström M. (eds), [2005], Does Foreign Direct Investment Promote Development?, Institute for International Economics, Washington.
 29. Morisset J., Pirnia N. [2000], How Tax Policy and Tax Incentives Affect Foreign Direct Investment: A Review, "Policy Research Working Paper", no. 2509, World Bank and International Finance Corporation, Foreign Investment Advisory Service, Washington.
 30. Mullen J. K., Williams M. [2005], Foreign Direct Investment and Regional Economic Performance, "Kyklos", vol. 58, no. 2, pp. 265-282.
 31. Mullen J. K., Williams M. [2007], Foreign Direct Investment and Regional Productivity Spillovers in US Manufacturing, "Rurds", vol. 19, no. 3, November.
 32. Pastusiak R. [2011], Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego (Special Economic Zones as a Stimulus of Economic Development), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 33. Rószkiewicz M. [2002], Metody ilościowe w badaniach marketingowych (Quantitative Methods in Market Research), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, pp. 141-143, 148.
 34. Różański J. [2010], Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena. (Foreign Companies in Poland. Development. Financing. Evaluation), PWE, Warsaw.
 35. Słomińska B. [2007], Wspieranie rozwoju inwestycji zagranicznych przez samorządy terytorialne a rozwój rynków lokalnych (Support for the Development of Foreign Investments by Local Self-Governments and the Development of Local Markets), in: Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, ed. U. Kłosiewicz-Górecka, PWE, Warsaw.
 36. Świerkocki J. ed. [2011], Foreign Direct Investment. The Case of Lodz Region, Lodz Science Society, Lodz 2011.
 37. Świerkocki J. [2011], Znaczenie zachęt dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski (The Meaning of Incentives for the Inflow of FDI to Poland), "Przegląd Organizacji", nr6, pp.28-32.
 38. Temiz D., Gökman A. [2014], FDI Inflow as an International Business Operation by MNCs and Economic Growth: An Empirical Study on Turkey, "International Business Review", vol.23 (January), pp. 145-154.
 39. Tondl L. G., Vuksic G. [2008], What Helps Regions in Eastern Europe Catch Up? The Role of Foreign Investment, Human Capital and Geography, in: Regional Economic Policy in Europe, eds. U. Stierle-von Schulz, M. H. Stierle, F. B. Jennings Jr., A. T. H. Kuah, Edward Elgar, Cheltenham.
 40. Tytel I., Yudaeva K. [2006], The Role of FDI in Eastern Europe and New Independent States: New Channels for the Spillover Effect, Centro Studi Luca d'Agliano Development Studies Working Papers N. 217 July.
 41. WIR [2013], Global Value Chains: Investment and Trade For Development. United Nations, New York and Geneva.
 42. Wojciechowski E. [2012], Zarządzanie w samorządzie terytorialnym (Management in Local Self-Government), Difin, Warsaw.
 43. http://www.paiz.gov.pl/investment_support.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu