BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piskorz Zbigniew (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Tytuł
Wyznaczniki preferencji i skuteczności kierowniczych taktyk wpływu
Determinants for Preferences and the Effectiveness of Managerial Influence Tactics
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 300-313, tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacja do pracy
Human Resources Management (HRM), Work motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym wyznacznikiem skuteczności kierowania jest sukces w wywieraniu wpływu na podwładnych. Znajomość mechanizmów wpływu społecznego pozwala skuteczniej motywować innych. W artykule przedstawiono przegląd badań nad wyznacznikami preferencji i skuteczności różnych taktyk wpływu wykorzystywanych przez kierowników. Omówiono dwie kategorie wyznaczników: sytuacyjne (rodzaje celów, kierunek wpływu) i personalne (płeć, osobowość). Najskuteczniejszymi i najczęściej wykorzystywanymi przez kierowników są cztery taktyki: apel inspirujący, konsultacja, racjonalna perswazja i współdziałanie.(abstrakt oryginalny)

Success influencing subordinates is an important determinant of management effectiveness. The knowledge of social impact mechanisms lets motivate others in a more effective way. The article presents an overview of studies on determinants of preference and effectiveness of different tactics of influence used by managers. Two categories of determinants are discussed: situational (types of objectives, direction of influence) and personal (gender, personality). Four tactics - inspirational appeal, consultation, reasonable persuasion and cooperation - are the most effective and the most often used by managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbuto J.E., Moss J., 2006, Dispositional effects in intra-organizational influence tactics: ameta-analytic review, Journal of Leadership and Organizational Studies, vol. 12, s. 30-52.
 2. Bennebroek K., Gravenhorst Boonstra J., 1998, The use of influence tactics in constructive change processes, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 7, s. 179-196.
 3. Cable D.M., Judge T.A., 2003, Managers' upward influence tactic strategies: the role of manager personality and supervisor leadership style, Journal of Organizational Behavior, vol. 24, s. 197-214.
 4. Carli L.L., 1999, Gender, interpersonal power, and social influence, Journal of Social Issues, vol. 55, s. 991-994.
 5. Chong M., Muethel M., Richards M., Fu P., Shang Y., Caldas M., 2013, Influence behaviors and employees' reactions: an empirical test among six societies based on a transactional-relational contract model, Journal of World Business, vol. 48, s. 373-384.
 6. Clarke S., Ward K., 2006, The role of leader influence tactics and safety climate in engaging employees' safety participation, Risk Analysis, vol. 26, 1175-1185.
 7. Corts I., Jaca L.M., Diaz J., 2009, Effectiveness of influence patterns, Psychology in Spain, vol. 13, s. 33-39.
 8. Eagly E., Johannesen-Schmidt M., van Engen M., 2003, Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: a meta-analysis comparing women and men, Psychological Bulletin, vol. 129, s. 569-591.
 9. Falbe C.M., Yukl G., 1992, Consequences for managers of using single and combinations of tactics, Academy of Management Journal, vol. 35, s. 638-652.
 10. Fu P.P., Yukl G., 2000, Perceived effectiveness of influence tactics in the United States and China, The Leadership Quarterly, vol. 11, s. 251-266.
 11. Furst S., Cable D., 2008, Employee resistance to organizational change: managerial influence tactics and leader-member exchange, Journal of Applied Psychology, vol. 93, s. 453-462.
 12. Kipnis D., Schmidt S.M., Wilkinson I., 1980, Intra-organizational influence tactics: explorations in getting one's way, Journal of Applied Psychology, vol. 65, s. 440-452.
 13. McCrae R.R., Costa P.T. Jr., 2005, Osobowość dorosłego człowieka, tłum. B. Majczyna, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 14. Piskorz Z., Horodyska K., 2012, Sytuacyjne uwarunkowanie efektywności taktyk wpływu - raport z badań, SWPS, Wrocław, maszynopis.
 15. Schriesheim C.A., Hinkin T.R., 1990, Influence tactics used by subordinates: a theoretical and empirical analysis and refinement of the Kipnis, Schmidt, and Wilkinson subscales, Journal of Applied Psychology, vol. 75, s. 246-257.
 16. Smith A., Watkins M., Burke M., Christian M., Smith C., Hall A., Simms S., 2013, Gendered influence: a gender role perspective on the use and effectiveness of influence tactics, Journal of Management, vol. 39, s. 1156-1183.
 17. Yukl G., 2013, Leadership in organizations, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 18. Yukl G., Chavez C., Seifert C.F., 2005, Assessing the construct validity and utility of two new influence tactics, Journal of Organizational Behavior, vol. 26, s. 705-725.
 19. Yukl G., Falbe C., 1990, Influence tactic in upward, downward, and lateral influence attempts, Journal of Applied Psychology, vol. 75, s. 132-140.
 20. Yukl G., Falbe C., Youn J., 1993, Patterns of influence behavior for managers, Group & Organization Management, vol. 18, s. 5-28.
 21. Yukl G., Fu P.P., McDonald R., 2003, Cross-cultural differences in perceived effectiveness of influence tactics for initiating or resisting change, Applied Psychology: An International Review, vol. 52, s. 68-82.
 22. Yukl G., Kim H., Falbe C.M., 1996, Antecedents of influence outcomes, Journal of Applied Psychology, vol. 81, s. 309-317.
 23. Yukl G., Seifert C.F., Chavez C., 2008, Validation of the extended Influence Behavior Questionnaire, The Leadership Quarterly, vol. 19, s. 609-621.
 24. Yukl G., Tracey B., 1992, Consequences of influence tactics used with subordinates, peers, and the boss, Journal of Applied Psychology, vol. 77, s. 525-535.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu