BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zacher Lech W. (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania i implikacje globalizacji (problemy teoretyczne, ogólne, przykłady)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, 1999, s. 29-46, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Gospodarka światowa, Internacjonalizacja gospodarki
Globalization, World economy, Internationalisation of economy
Abstrakt
Ograniczymy się niżej do wybiórczego potraktowania problemów globalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań oraz implikacji. Skoncentrujemy się przede wszystkim na pokazaniu kwestii spornych i dyskusyjnych, co może pomóc w lepszej konceptualizacji problematyki i jej uporządkowaniu. Należy odróżnić zjawiska globalizacji (konkretne, faktyczne, mierzalne, jakościowe itp.) od dyskusji ni. globalizacji (idee, ujęcia, koncepcje, teorie, ideologie itp.). Globalistyka jest dyscypliną (interdyscypliną raczej) nauki badającej problemy globalne. Chodzi przede wszystkim o ich identyfikację, rozpoznanie, ranking według ważności, prognozy, strategie rozwiązań. Możliwe jest ujmowanie problemów globalnych (globalności) makroskopowo: glob jako homogeniczna całość, jako element kosmosu. Praktyczniejsze (policy-oriented) wydaje się ujęcie mezzo traktujące glob jako system elementów i ich powiązań, sprzężeń itd. W analizie można wyróżnić elementy centralne, lokalne, peryferyjne. Ważna jest identyfikacja punktów (sytuacji) krytycznych, zwłaszcza zagrażających całości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Williams M.: Re-articulating the Third World Coalition: the Role of the Environmental Agenda. "Third World Quarterly" 1993, Vol. XIV, No. 1.
 2. Zacher L.W.: Ku nowym paradygmatom rozumienia i działania świata, krajów, człowieka. W: O Orientację na przyszłość w reformach polskich. Megatrendy cywilizacyjne a proces transformacji systemowej. Red. J. Pajestka. Warszawa 1984.
 3. Zacher L.W.: Problemy i metody przewidywania przyszłości (przegląd tendencji w literaturze). W: Czy warto myśleć o przyszłości. Warszawa 1996.
 4. Zacher L.W.: Płytka modernizacja (pojęcie, przykłady, interpretacje). W: Kultura - aksjologia - polityka. Wzajemne sprzężenia. Red. K. Krzysztofek. Toruń 1995.
 5. Zacher L.W.: Wizje przyszłości świata - Richta, Schumacher, Heilbroner. Warszawa 1989.
 6. Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism. Eds. M.R. Smith, L. Marx. Cambridge, Mass. 1995.
 7. Zacher L.W.: On Man - Technology - Nature Relationship - The Old Problems Revisited with a New a New Hope. "Dialogue and Universalism" 1996, nr 10.
 8. Brown L.R.: Building a Sustainable Society. New York-London 1981.
 9. Kozłowski S.: Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski. Warszawa 1981.
 10. Toffler A., Toffler H.: Budowa nowej cywilizacji : polityka trzeciej fali. Poznań 1996.
 11. Haraway D.: Simians, Cyborgs, and Women - The Reinvention of Nature. London 1991.
 12. Waack M.: Czy Cardoso naleje z próżnego? "Gazeta Wyborcza" z 14.09.1998.
 13. Domosławski A.: Euforia i nędza. "Gazeta Wyborcza" z 3-4.10.1998.
 14. Fritsch P.: Porażka w jednej z bitew kampanii. "Gazeta Wyborcza" z 7.12.1998.
 15. Gillert P.: Latające tygrysy we mgle. "Gazeta Wyborcza" z 18-19.10.1997.
 16. Albinowski S.: Bogactwo i nędza narodów. Studia o gospodarce światowej u progu XXI wieku. Warszawa 1995.
 17. Reich R.B.: Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku. Warszawa 1996.
 18. Drucker P.F.: The New Realities. New York 1989.
 19. Drucker P.F.: Post-Capitalist Society. New York 1994.
 20. Coates J.F., Jarrat J.: Myśląc o roku 2025. "Transformacje" 1993-1994, nr 3-4.
 21. Coates V.T.: Przejście do nowego milenium. "Transformacje" 1995-1996, nr 3-4.
 22. Coates J.F., Jarrat J.: Odbywanie przyszłości - 200 lat rosnącej kompetencji. "Transformacje" 1995-1996, nr 3-4.
 23. Sztaba S.: Scenariusze rozwoju współczesnego świata. "Transformacje" 1995-1996, nr 3-4.
 24. Naisbitt J., Aburdene P.: Megatrends 2000 - Ten New Directions for the 1990's. New York 1990.
 25. Drucker P.F.: Zarządzanie w czasach burzliwych. Kraków 1995.
 26. Koźmiński A.K.: Teoria i praktyka zarządzania na przełomie XX i XXI wieku. "Transformacje" 1996, marzec.
 27. Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej. Jak ruch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań 1996.
 28. Zacher L.W.: Informacja jako czynnik rozwarstwienia gospodarki światowej. W: Integracja europejska w obliczu ery informacyjnej (postindustrialnej). Warszawa 1997.
 29. Zacher L.W.: Zagrożenia w cywilizacji informacyjnej (nowe, przyszłe, rzeczywiste, wyobrażone). W: Człowiek i telekomunikacja. W drodze do społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 1997.
 30. Martin H.R., Schumann H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu