BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okoń-Horodyńska Ewa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Kształcenie a umiejętność funkcjonowania w układzie globalnym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, 1999, s. 83-100, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Gospodarka światowa, Wykształcenie
Globalization, World economy, People's education
Abstrakt
Rozwój technologiczny wymaga coraz to nowych kwalifikacji i zdolności edukacyjnych, stąd potrzeby w zatrudnieniu tylko w niewielkim zakresie mogą być zaspokojone przez dotychczasowe, często skostniałe i, z reguły mniej lub bardziej zacofane, sformalizowane tradycyjne systemy masowej edukacji i szkoleń zawodowych. Z kolei procesy umiędzynarodowienia i globalizacji gospodarki prowadzą do wzmożenia konkurencji, przed którą coraz słabiej chronione są granice państwowe i narodowe. Stwarza to dodatkowe ułatwienia dla korporacji ponadnarodowych w ich strategiach lokalizacyjnych kapitału, ludzi i technologii w zależności od skali możliwych do osiągnięcia korzyści komparatywnych. Systematyczny wzrost roli małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w wytwarzaniu produktu globalnego prowadzi z jednej strony do wzrostu przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce, ale z drugiej podnosi wymagania, tak wobec pracodawców, jaki i ich pracowników, w warunkach narastającej niepewności i ryzyka bowiem za mało przydatne uznaje się wiedzę i doświadczenie nabyte do tej pory, deprecjonując tym samym tradycyjne systemy edukacyjne. Należy też zwrócić uwagę, że nowoczesna i efektywna edukacja kosztuje coraz więcej, a możliwości jej finansowania zarówno przez państwo, jak i osoby prywatne nie będą ulegać gwałtownemu zwiększeniu. Ograniczonych środków nie można więc marnować w tradycyjnych systemach edukacji nie zapewniających często drożności w kanałach kariery zawodowej. Wszystko to może doprowadzić do powstania poważnej zapaści cywilizacyjnej na skalę globalną, jednak najbardziej odczuwalnej w krajach ubogich i zacofanych. Z tych kilku powyższych wskazań wynika, że wyzwania te wyznaczają kierunek także dla rozwoju edukacji, mianowicie musi ona w większym stopniu koncentrować się na przekazywaniu umiejętności do samodzielnego działania i kształtowaniu zdolności do szybkiej samoorganizacji i przedsiębiorczej adaptacji do zmieniających się warunków i sposobów działania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AGENDA 2000. Opinia Komisji Europejskiej o wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Monitor Integracji Europejskiej. Warszawa 1998.
 2. Bianchi P., Giordani M.: Innovation Policy at the Local and National Level: the Case of Emilia-Romagna. "European Planning Studies" 1993, Vol. 1.
 3. Burns T., Stalker G.M.: The Management of Innovation. London 1961.
 4. Chesbrough H.W., Teece D.T.: Quelle organisation choisir pour mieux innover? "L'Essentiel du Management" 1997, czerwiec.
 5. Chesnais F:.Globalization of Industrial Activities. Four Case Studies. Raport OECD. Paris 1992.
 6. Chmiel J.: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów. "Życie Gospodarcze" 1997, nr 27.
 7. Choosing Priorities in Science and Technology. Paris 1991.
 8. Cities & New Technologies. (Case dla Fiata) 1992.
 9. Felbur S., Czyżowska Z.: Nakłady na finansowanie nauki a wzrost gospodarczy. "Ekonomista" 1995, nr 4.
 10. Flis A.: Innowacyjność w kulturze Zachodu. W: Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, organizacja, kultura. Praca zbiorowa pod red. A. Marcinkowskiego. Kraków 1996.
 11. Galwas B.A.: Uwagi o wysiłku edukacyjnym społeczeństwa i konieczność kształcenia ustawicznego. W: Świat przyszłości a Polska. Warszawa 1995.
 12. Grupa Lizbońska: Granice konkurencji. Warszawa 1996.
 13. Guinet J.: National Systems for Financing Innovation. Paris 1995.
 14. Hampden-Turner Ch.: La culture d'entreprise. Des circles vicieux aux circles vertueux. Paris 1992.
 15. Imai K-I. and Yamazaki A.: Dynamocsof the Japanese Industrial System from a Schumpeterian Perspective. Internationa J.A.Schumpeter Society Conference. Kyoto, Japan 1992.
 16. Kennedy P.: U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości). London 1994.
 17. Mc Rae H.: Świat w roku 2020. Potęga, kultura i dobrobyt ~ wizja przyszłości. Warszawa 1996.
 18. Morgan G.: Obrazy organizacji. Warszawa 1997.
 19. Naisbitt J.: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań 1997.
 20. Nauka w cenie. "Wprost" 1999, nr 19.
 21. Pilzer P.Z.: Nasz dobrobyt bez granic. Warszawa 1995.
 22. Rogers, E.M., Shoemaker F.F.: Communication of Innovations. New York 1971.
 23. Slappendel C.: Perspectives on Innovation in Organizations. "Organization Studies" 1996, No. 17/1.
 24. Storper M.: The Limits to Globalization: Technology Districts and International Trade. "Economic Geography" 1992, No. 68(1).
 25. The Handbook of Industrial Innovation. Eds. M. Dogson, R. Rothwell. Cheltenham 1996.
 26. Tidd J., Bessant J., Pavitt K.: Managing Innovation. Chichester, New York, Toronto 1997.
 27. Ustawa z dnia 5 czerwca o samorządzie województwa. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 91.
 28. Zaltman G., Duncan R., Holbek J.: Innovations and Organizations. New York 1973.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu