BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krowiak Andrzej
Tytuł
Pytania bez odpowiedzi (czyli głos w dyskusji na temat problemów globalizacji świata)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, 1999, s. 121-125
Słowa kluczowe
Globalizacja, Gospodarka światowa, Internacjonalizacja gospodarki
Globalization, World economy, Internationalisation of economy
Abstrakt
We współczesnym świecie, na progu nowego wieku, zauważyć się daje wiele zjawisk, które obecnie nie przyjmują jeszcze form ekstremalnych, ale dalszy rozwój sytuacji może uczynić je kluczowymi problemami ludzkości. W ramach tej dyskusji nazwałem je PYTANIAMI BEZ ODPOWIEDZI, gdyż nie są znane prognozy tempa narastania tych zjawisk w czasie oraz siły ich wpływu na życie gospodarcze i społeczne ludzkości w niedalekiej już przyszłości. Nie są również znane i uznane sposoby przeciwdziałania ich negatywnym skutkom ) Problemy poruszone tu mogą nie być dla wielu oczywiste, mogą również spotkać się z całkowitym zanegowaniem sensu zadawania takich pytań - stąd są one traktowane przeze mnie jako wystąpienie dyskusyjne. Na użytek tej dyskusji proponuję podzielenie sfery społeczno-gospodarczej na trzy umowne obszary: 1) obszar działalności gospodarczej - obejmujący produkcję, handel oraz odpłatne usługi związane z obrotem gospodarczym; przyjmuje się, że są to wszystko działania samofinansujące się w ramach obszaru - podlegające mechanizmom rynkowym, 2) obszar działalności budżetowej - obejmujący między innymi edukację, niekomercyjną działalność naukową, kulturę i szeroko rozumianą oświatę, profilaktykę zdrowotną itp.; w obszarze tym znajduje się również działalność inwestycyjna i profilaktyczna związana z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym, infrastrukturą itp. działania w tym obszarze finansowane są z podatków. 3) obszar działalności socjalnej - obejmujący pomoc dla ludzi nie znajdujących zatrudnienia ani w obszarze działalności gospodarczej, ani w obszarze działalności budżetowej (fundusze wspomagania bezrobotnych) oraz szeroko rozumiana działalność socjalna (budownictwo socjalne, zapomogi, ośrodki pomocy społecznej, renty socjalne itp.); działalność w tym obszarze jest również finansowana z podatków. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu