BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewada Beata
Tytuł
Czy faktycznie globalizacja jest utopią? (głos w dyskusji)
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, 1999, s. 127-131, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Gospodarka światowa, Internacjonalizacja gospodarki
Globalization, World economy, Internationalisation of economy
Abstrakt
Gwałtowne przyspieszenie przemian w gospodarce światowej stanowi poważne wyzwanie dla tradycyjnej teorii nauk ekonomicznych, jak również dla praktyki życia gospodarczego. Połączone działania narodów, których celem jest stworzenie odpowiednich warunków przyszłej egzystencji, mają obecnie większą moc niż kiedykolwiek wcześniej. Pierwszorzędnym bowiem zadaniem obecnego pokolenia jest mobilizacja wysiłków, aby nasze życie uczynić bardziej demokratycznym, bezpiecznym i sprawiedliwym. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu współpraca międzynarodowa, bezpieczeństwo zbiorowe i przestrzeganie norm prawa międzynarodowego były ideałami o wielkim ciężarze gatunkowym. Pierwszym dokumentem wyrażającym nadzieję na otwarcie nowej ery w stosunkach międzynarodowych i międzynarodowym kierowaniu była podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych, której szczytne cele i szanse na realizację znacznie osłabił początek zimnej wojny. Jednakże już w 1989 roku, wraz z jej końcem, rewolucja w Europie Środkowej i Wschodniej poszerzyła i wzmocniła ruch na rzecz demokratyzacji i transformacji gospodarczej, stwarzając tym samym szansę silniejszego zaangażowania się w dążenie do osiągnięcia celów przez wielostronną współpracę. W miarę jak kapitał staje się coraz bardziej mobilny, a nowe technologie ułatwiają komunikowanie się, granice poszczególnych państw stają się coraz bardziej przenikalne dla działalności gospodarczej, realizowanej w skali międzynarodowej, a gospodarki poszczególnych krajów są wciągane w ogólnoświatowy system, który jest powiązany przez międzynarodowe transakcje i procesy. Narasta systemowa zależność krajowych gospodarek, daje się zauważyć stopniowe tworzenie się globalnej gospodarki, w której wiodące ekonomicznie kraje są ściśle współzależne w zakresie handlu, inwestycji oraz współpracy przedsiębiorstw. Owo gwałtowne przyspieszenie procesów życia gospodarczego i innych jego wymiarów w świecie podlegają globalizacji, czyli procesowi tworzenia się całościowego, zintegrowanego i uniwersalnego porządku gospodarczego i społeczno-politycznego we współczesnym świecie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Zorska A.: Ku globalizacji? Warszawa 1998.
  2. Lubbe A.: Dominacja i współczesność. Ekonomiczne podstawy Pcuc Britanica i Pax Americana. Warszawa 1994.
  3. Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analiz sektorów i konkurentów. Warszawa 1994.
  4. Pajestka M.: Rzecz o świecie i polskich sprawach. Warszawa 1993.
  5. Martin H.P., Schumann H.: Pułapka globalizacji. Atak na demokracją i dobrobyt. Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu