BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszyk-Kowalska Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Snela Anna (Ośrodek Pomocy Społecznej)
Tytuł
Komunikacja interpersonalna na przykładzie instytucji pomocy społecznej
Interpersonal Communication Based on the Example of Social Welfare Institution
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 325-335, rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Komunikowanie interpersonalne, Pomoc społeczna, Instytucje
Interpersonal communication, Social assistance, Institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Komunikacja interpersonalna może być narzędziem wywierania wpływu, dlatego też w niektórych dziedzinach działalności człowieka może być szczególnie istotnym, a nawet podstawowym instrumentem wykonywania tejże działalności. Jedną z takich dziedzin jest pomoc społeczna. Zawarte w opracowaniu rozważania oparte zostały na analizie procesu komunikacji oraz możliwych rodzajów przekazów występujących w procesie komunikacji. Konieczne dla osiągnięcia celu było przedstawienie specyfiki funkcjonowania instytucjonalnej pomocy społecznej. Określone zostały występujące w niej kierunki komunikacji oraz przedstawiona została specyfika zarządzania pomocą społeczną w kontekście skuteczności komunikacji interpersonalnej. Cel osiągnięto poprzez rozwiązanie problemu badawczego sformułowanego jako pytanie o to, czy i jak (w jaki sposób, w jakim stopniu i zakresie) jakość komunikacji interpersonalnej wpływa na działalność instytucji pomocy społecznej.(abstrakt oryginalny)

Interpersonal communication may be a tool for exerting influence, therefore in some spheres of human activity it may pose an especially significant and even basic instrument for conducting this activity. One of these spheres is social welfare. Deliberations included in the work are based on the analysis of the communication process and possible kinds of transmissions, existing in the process of communication. In order to realize the aim it was necessary to demonstrate specificity of social welfare units operation. There was a determination of present directions of communication and presentation of specificity of social welfare management in the context of effectiveness of personal communication in this management. The aim has been achieved through solving the research problem formed as a question: whether and how (in what way, scope and to what extent) quality of interpersonal communication influences activity of social welfare institution.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.
 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 3. Encyklopedia socjologii, t. III, red. W. Kwaśniewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 4. Golka M., Podstawy komunikowania społecznego, PWN, Warszawa 2008.
 5. Komunikacja społeczna, red. D. Majka-Rostek, Difin SA, Warszawa 2010.
 6. Sierpowska I., Pomoc społeczna, Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o., Warszawa 2006.
 7. Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 8. Społeczeństwo informacyjne, red. M. Witkowska, K. Cholawo-Sosnowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Grupa Kapitałowa WSiP, Warszawa 2006.
 9. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, ASTRUM, Wrocław 1999.
 10. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005.
 11. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (DzU 2009, nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
 12. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Tyrańska, Difin SA, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu