BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różańska-Bińczyk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach
Role of Non-Pay Ways of Employees' Motivation in Contemporary Organizations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 336-347, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Motywacje pozapłacowe, Zarządzanie personelem
Work motivation, Nonwage motivations, Personnel management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia istotną rolę pozapłacowych czynników motywowania wykorzystywanych przez współczesne organizacje. Celem artykułu jest ocena, w jaki sposób czynniki pozapłacowe wpływają na poziom motywacji pracowników. W artykule dokonano przeglądu definicji motywacji i motywowania oraz przeglądu badań empirycznych innych autorów. Następnie przedstawiono własne badanie empiryczne przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety oraz opisano otrzymane wyniki. Opracowanie kończy się podsumowaniem, w którym zamieszczono wnioski o charakterze syntetycznym.(abstrakt oryginalny)

The article presents an important role of non-pay motivation factors used by organizations at present. The aim of this paper is to evaluate how non-pay motivators influence the level of employee motivation, with an example of research in organizations doing various businesses, as well as proving that non-pay forms are the ground for more effective areas of motivation and they strengthen the interaction of other motivators.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi, tłum. M. Klimowicz, M. Patkaniowski, I. Podsiadło, L. Wójcik, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 2. Belczyk K., 2012, Świadczenia pozapłacowe w Telekomunikacji Polskiej SA, http://www.wynagrodzenia. pl/artykul.php/wpis.2471/szukaj.1 (21.03.2014).
 3. Bieniok H. (red.), 2004, Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 4. Borkowska S., 1985, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 5. Borkowska S., 2007, Motywacja i motywowanie, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 6. Borowska-Pietrzak A., 2011, Kluczowe elementy funkcji personalnej jako instrumenty motywowania niematerialnego w kontekście sukcesu organizacji, [w:] Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 157-158.
 7. Duchniewicz S. (red.), 2004, Metody i techniki zarządzania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 8. Encyklopedia zarządzania, 2014, Dwuczynnikowa teoria Herzberga, http://mfiles.pl/pl/index.php/ Dwuczynnikowa_teoria_Herzberga (16.03.2014).
 9. Fabiańczuk M., 2010, Przeliczane na złotówki. Pozapłacowe elementy wynagrodzenia, Personel i Zarządzanie, nr 8/245, s. 30.
 10. Griffin R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Herzberg F., Mausner B., Snyderman B., 1959, The motivation to work, 2nd ed, Willey, New York.
 12. Janowska Z., 2010, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Kompowski A., 2012, Bomboniera zamiast podwyżki?, Personel i Zarządzanie, nr 10/271, s. 27.
 14. Kopertyńska M.W., 2008, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo PLACET, Warszawa, s. 8-9, 18-19, 199, 204-208.
 15. Kopertyńska M.W. 2014, System motywacyjny w organizacji (II), http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/ 120/system_motywacyjny_w_organizacji_ii.html (21.03.2014).
 16. Leśniewski M., Berny J., 2011, Motywowanie płacowe i pozapłacowe w przedsiębiorstwie - ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 90.
 17. Lewicka D., 2006, Motywacyjna siła procedur personalnych, [w:] Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraktów.
 18. Michoń F., 1981, Organizowanie i kierowanie w przedsiębiorstwie. W świetle socjologii i psychologii pracy, Książka i Wiedza, Warszawa.
 19. Oleksyn T., 2001, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 20. Osuch J., 2012, Motywacja jako czynnik zarządzania, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, nr 1.
 21. Pickles L.J., Bookbinder S.M., Watts C.H., 1998, Building the HP value chain, Employment Relations Today, vol. 25, issue 4.
 22. Szałkowski A. (red.), 2000, Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE, Kraków, za: Kopertyńska M.W., 2008, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, s. 200.
 23. Zadros K., 2011, Pozamaterialne motywatory do pracy stosowane w szpitalach województwa śląskiego, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały, nr 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu