BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotus Martin (Slovak Agricultural University in Nitra), Burda Marek (Slovak Agricultural University in Nitra), Pauliček Tomáš (Slovak Agricultural University in Nitra), Kiedrowicz Marek (Koszalin University of Technology, Poland)
Tytuł
Risk Assessment of Decreasing the Failure of Thermal Liquid Collector
Ocena ryzyka zmniejszenia uszkodzeń kolektora cieplnego
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 1(13), s. 10-12, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ocena ryzyka, Analiza przyczyn i skutków wad, Maszyny i urządzenia
Risk assessment, Failure mode and effects analysis (FMEA), Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest ocena zastosowanych środków w procesie zmniejszania ilości uszkodzeń kolektora cieplnego poprzez zastosowanie metody FMEA. Środki zaradcze, które prowadzą do minimalizacji wad zostały zaproponowane po identyfikacji i ocenie potencjalnych uszkodzeń. (abstrakt oryginalny)

Object of the study is an evaluation of applied remedies at a process of decrement of failure of the thermal liquid collector by application of FMEA method. Remedies that lead into the minimisation of failures are proposed after identification and evaluaƟon of potentially failures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bujna, M., Kotus, M., Čičo, P.: Manažérstvo rizika. SPU Nitra, 2013. s. 146.
  2. Kotus, M.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. SPU Nitra, 2011. s. 129 ISBN 978-80-552-0570-0.
  3. Kotus, M., Bujna, M., Čičo, P.: Základy bezpečnosti práce. SPU Nitra, 2012. s. 205
  4. Projekt VEGA 1/3786/06 Fiškálna decentralizácia a zmeny v legislaơve EÚ a jej vplyv na financovanie a kvalitu HOD v SR.
  5. Mierzwa M.: Proposal of the implementation of the QFD method for improving the process of welding in chosen and really existing company. Management Systems in Production Engineering. No 4(8), 2012.
  6. Sinay, J. et al.: Riziká technických zariadení, manažérstvo rizika. OTA, a.s. Košice, 1997.
  7. Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzędzia zarządzania jakością - Teoria i praktyka cz. 1. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
  8. Wolniak R.: Effectivency of use of FMEA method in an industrial enterprise. Technická Diagnostyka. Nr 1, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-02-01-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu