BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stompór-Świderska Jagoda (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Ocena ryzyka decyzyjnego w kluczowych decyzjach zawodowych menedżerów
Assessment of Decision Risk in Key Professional Decisions of Managers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 350, s. 348-359, tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne
Słowa kluczowe
Ryzyko, Podejmowanie decyzji, Menedżer
Risk, Decision making, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kluczowe decyzje zawodowe menedżerów są najważniejszymi decyzjami podjętymi przez nich w trakcie życia zawodowego. W trakcie ich podejmowania decydent musi liczyć się z możliwością wystąpienia ryzyka. Powstaje ono w sytuacji, w której decydent dokonuje wyboru prowadzącego do różnych niechcianych konsekwencji działania i nie wie, z jakim prawdopodobieństwem te konsekwencje mogą wystąpić. Wieloaspektowe ryzyko może przejawiać się w poczuciu rezygnacji, poczuciu straty oraz przewidywaniu prawdopodobieństwa tej straty, jak również w możliwości doznania niepowodzenia. Przedstawione badania dotyczą realnych decyzji, które menedżerowie podjęli w trakcie swojego życia zawodowego, oraz oceny ryzyka, które dostrzegali przed podjęciem decyzji.(abstrakt oryginalny)

Key professional decisions of managers are their most important decisions made during professional career. Making them a decision-maker has to take a risk into account. It happens when a decision-maker makes a choice leading to different, unwanted consequences of actions and does not know the probability of these consequences. Multi-faceted risk can manifest in the feeling of resignation, feeling of loss and in the prediction of this loss probability as well as the possibility to suffer failure. The research which is presented in the article refers to real decisions made by managers during their professional career and to the assessment of risk they noticed before making a decision.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura A., 1991, Social cognitive theory. An argentic perspective, Annual Review of Psychology, 52, s. 1-26.
 2. Gardener G.T., Gould L.T., 1989, Public perceptions of the risk and benefits of technology, Risk Analysis 9, s. 225-242.
 3. Goszczyńska M., 1997, Człowiek wobec zagrożeń, Wydawnictwo "Żak", Warszawa.
 4. Hobfoll S., 2012, Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia, tłum. J. Witkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Kahneman D., 2012, Pułapki myślenia - o myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 7. Kallman J., 2005, Risk Management, Risk Management Magazine, December, vol. 52, no. 12, s. 46-46.
 8. Kozielecki J., 1977, Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa.
 9. Malcomson J.M., 2011, Do managers with limited liability take more risky decisions? An information acquisition model, Journal of Economics & Management Strategy, March, vol. 20, issue 1, s. 83-120.
 10. Reed S., 2009, Gender and Risk in the Policy Decisions of Public Managers, Conference Papers - Mid- western Political Science Association, Annual Meeting, s. 1.
 11. Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S., 1982, Why study risk perceptions?, Risk Analysis, vol. 2, issue 2, s. 83-93.
 12. Sokołowska J., 1993, Przewidywania i wybory a przekonanie o własnej kontroli, Wydawnictwo Inst. Psychologii Polskiej Akad. Nauk, Warszawa.
 13. Stompór-Świderska J., 2010, Jak menedżerowie spostrzegają ryzyko? Analiza zjawiska ryzyka w procesie podejmowania kluczowych decyzji zawodowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 100, s. 211-219.
 14. Stompór-Świderska J., Witkowski S.A., 2011, Proces podejmowania kluczowych decyzji zawodowych przez menedżerów, [w:] Człowiek w pracy i organizacji: perspektywa psychologiczna, Rożnowski B., Łaguna M. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 93-111.
 15. Tyszka T., 1999, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk.
 16. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., 2001, Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa.
 17. Vlek C.J.H., Stallen P.J.M., 1981, Judging risk and benefits in the small and in the large, Organizational Behaviour and Human Performance 28, s. 235-271.
 18. Walesa C., 1988a, Podejmowanie ryzyka przez dzieci i młodzież, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 19. Walesa C.,1988b, Psychologiczna analiza decyzji życiowo doniosłych - empiryczne badania wybranych grup młodzieży, [w:] Biela A., Uchnast Z., Witkowski T. (red.), Wykłady z psychologii w KUL w roku akademickim 1985/86, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 20. Walesa C., 1989, Podejmowanie ryzyka egzystencjalnego a rozwój człowieka, [w:] Januszewski A., Uchnast Z., Witkowski T. (red.), Wykłady z psychologii w KUL w roku akademickim 1987/88, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 21. Wann-Yih W., Chinho L., Li-Yeuh L., 2000, Personal characters, decision-making patterns and leadership styles of female managers: a comparative study of American, Taiwanese, and Japanese female managers, Cross Cultural Management, vol. 7(4), s. 18-32.
 22. Zaleśkiewicz T., 2011, Psychologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Zuckerman M., 1994, Behavioural Expressions and Biosocial Bases of Sensation Seeking, Cambridge: University Press, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.350.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu