BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pradela Agata (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Model of Cooperation of the System of Staff Education for Industry - Conceptual Framework of Educational Cluster
Model współpracy systemu kształcenia kadr dla przemysłu - koncepcja klastra edukacyjnego
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 1(13), s. 20-26, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie kadr, Klastry, Edukacja
Personnel training, Business cluster, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształcenie kadr dla przemysłu jest realizowane w Polsce w systemie edukacji zawodowej na szczeblu szkolnym, odpowiedzialnym za kształcenie pracowników wykwalifikowanych oraz w systemie uczelni technicznych, realizujących kształcenie inżynierów. W niniejszym artykule skoncentrowano się na aspektach przygotowania do pracy pracowników wykwalifikowanych. Opracowano model współpracy podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie młodzieży do pracy w przemyśle utworzonego w oparciu o koncepcję klastra edukacyjnego. W pierwszej części przedstawiono cele i założenia tworzenia klastra edukacyjnego. W drugiej części przedstawiono model struktury klastra edukacyjnego, interesariuszy klastra (potencjalnych uczestników klastra), zakres współpracy między nimi, przepływy informacji i zakres zadań. Następnie wskazano możliwości implementacji modelu poprzez: (a) tworzenie i wdrażanie strategii edukacji oraz (b) poprzez realizację projektów tematycznych. (abstrakt oryginalny)

EducaƟon of staff for industry in Poland is carried out in vocational education system in schools, responsible for education of qualified workers and in system of technical universities, responsible for engineering education. This article concentrates on aspects of education of qualified workers. There is presented model of cooperation institution responsible for vocational education for industry on the basis of concept of educational cluster. The first part of the article describes aims and determinants of cluster formulation. The second - model of structure of educational cluster, particularly: stakeholders of cluster (potential participants of cluster), scope of cooperation, information flows and stakeholders' activities. The last part of article discusses possibilities of implementation the model: (a) by creation educational strategies and (b) by caring out projects concentrated on parƟcular problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Belkina N., Polupan K.: Evaluation of training and- methodological support of university courses. Management Systems in Production Engineering. No. 2(6), 2012.
  2. Kaplan S., Horton D.: The strategy - focused organization. Harvard Business School Press. Boston - Massachusetts, 2001.
  3. Kaplan S., Norton D.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN. Warszawa, 2002.
  4. Kiełczewski S. i in.: Zarządzanie strategiczne. Akademia Ekonomiczna. Wrocław, 2000.
  5. Matuszak A., Matuszak Z.: Comments on adult education. Management Systems in Production Engineering. No. 3(11), 2013.
  6. Porter M. E.: On competition. Harvard Business School Press. Boston, 1998.
  7. Pradela A., Wilińska A., Kaźmierczak J: Kierunki rozwoju lokalnego rynku pracy na terenie Gliwic. Analiza, Diagnoza, Rekomendacje. Raport z badań. Gliwicki Ośrodek Metodyczny. Gliwice, 2012.
  8. Pradela A: Model of cluster initiative in educational system - research on education in conjunction with labour market. Conference proceeding of 51st Europe- an Congress of the Regional Science Association International. New Challenges for European Regions and Urban Areas in Globalised World Spain. Barcelona, Spain, August - September 2011.
  9. Pradela A: System of Vocational Education in Poland - Ways of Evaluation. The New Educational Review. Vol. 32, 2013.
  10. Sainsbury L.: A Practical Guide to Cluster Development. Rapor przygotowany dla Departamentu Handlu i Przemysłu oraz angielskich Regionalnych Agencji Rozwoju przez firmę Ecotec Research & ConsulƟng.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-04-01-2014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu