BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Justyna (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Cichowicz-Major Marta (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Lew-Starowicz Rafał (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Chojecki Jarosław (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Nasiłowska Emilia (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Pacuska Maria (Agrotec Polska Sp. z o.o.)
Tytuł
Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 3, s. 22-29, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Strategia Europa 2020, Modele procesu innowacyjnego, Absolwenci szkół wyższych, Kompetencje kluczowe
Europe 2020 Strategy, Innovation Process Models, Higher education graduates, Core competencies
Abstrakt
Tendencje europejskiej gospodarki w ramach realizacji celów strategii "Europa 2020" będą dotyczyć Polski w ograniczonym zakresie jako rezultat przyjętego przez nią imitacyjnego modelu innowacyjności. W polskiej gospodarce można spodziewać się stabilizacji sektorów tradycyjnych, zorientowanych zarówno na wewnętrzny, jak i na zewnętrzny rynek dóbr i usług. W tych sektorach właśnie działalność innowacyjna i absorpcja nowych technologii będzie miała pole do rozwoju w wyniku konieczności osiągnięcia tzw. technologicznej granicy, powszechnej już w pozostałych krajach Europy i niezbędnej dla przetrwania konkurencyjności tych sektorów również na rynku wewnętrznym. Absorpcja nowych technologii dotyczyć będzie unowocześniania produktów, zakupu licencji technologicznych, reorganizacji procesowej, produkcyjnej i marketingowej oraz pozyskiwania certyfikatów jakości w celu uzyskania konwergencji tzw. tradycyjnych sektorów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Por. Green Jobs, 2008, Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Policy messages and main findings for decision makers, United Nations Environment Programme.
  2. Por. Ecorys Programmes to promote environmental skills, Rotterdam, 30 June 2010, a także: The OECD Skills Strategy, Raport OECD "Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych" oraz Climate Change and Employment, Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030, EU.
  3. Fundacja Rektorów Polskich, 2009, Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.
  4. Fundacja Rektorów Polskich, 2009, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych.
  5. Bank Światowy, http://www.worldbank.org.pl/ [Dostęp: 05.04.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu