BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Justyna (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Cichowicz-Major Marta (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Lew-Starowicz Rafał (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Chojecki Jarosław (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Nasiłowska Emilia (Agrotec Polska Sp. z o.o.), Pacuska Maria (Agrotec Polska Sp. z o.o.)
Tytuł
Cele strategii "Europa 2020" w obszarach gospodarki opartej na wiedzy i efektywności energetycznej gospodarki
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 3, s. 29-35, fot., bibliogr. 13 (?) poz.
Słowa kluczowe
Strategia Europa 2020, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Efektywność energetyczna
Europe 2020 Strategy, Knowledge-based economy, Energy efficiency
Abstrakt
Kluczowe obszary branżowe Strategia "Europa 2020" obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Interwencje Działania 4.3. PO KL, objętego niniejszym badaniem, realizować będą cele następujących tematów przewodnich Strategii: "Unia innowacji" projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. COM(2010) 682 wersja ostateczna, Komunikat Komisji, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Strasburg, dnia 23.11.2010 r.
 2. CEDEFOP, 2010,Skills supply and demand in Europe Medium-term forecast up to 2020, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 3. KOM(2008) 868 wersja ostateczna, Komunikat Komisji, Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie, Bruksela, dnia 16.12.2008.
 4. COM(2010) 187, Na potrzebę przeprowadzania badań naukowych wskazuje Komunikat Komisji O uproszczeniach w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych.
 5. COM(2007) 496. por. E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia, Oraz A new strategy for the single market (Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku), raport autorstwa Maria Montiego z 9 maja 2010 r.
 6. COM(2012) 60, 2012, Komunikat Komisji, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, Brussels,
 7. COM(2010) 682 wersja ostateczna, Komunikat Komisji, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Strasburg, dnia 23.11.2010 r.
 8. KOM(2011) 815, Komunikat Komisji, Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2012 r., Bruksela, dnia 23.11.2011.
 9. Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, low-carbon world. Policy messages and main findings for decision makers, United Nations Environment Programme, September 2008.
 10. OECD, por. Ecorys Programmes to promote environmental skills, Rotterdam, 30 June 2010, a także: The OECD Skills Strategy, Raport OECD Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych; Climate Change and Employment, Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030, EU.
 11. COM(2010) 682 wersja ostateczna, Komunikat Komisji, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie, Strasburg, dnia 23.11.2010 r.
 12. Maike Didero, 2009, The evolution of the supply and demand of e-skills in Europe.
 13. UNCTAD, 2008, Badanie nt. ekonomii kultury w Europie, przeprowadzone przez KEA dla Komisji Europejskiej, 2006, wspomniany wyżej dokument roboczy Komisji nt. wyzwań stojących przed UE w zakresie wspierania innowacji oraz sprawozdanie, Creative Economy the Challenge of Assessing the Creative Economy 5 towards informed policy-making.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu