BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemanska-Majdzik Anna (Politechnika Częstochowska), Sipa Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Specyfika strategii konkurencyjnych małych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 3, s. 39-45, fot., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strategia konkurencji, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Competition strategy, Small business, Corporation strategies
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja wyników badań, które pokazują specyfikę strategii konkurencyjnych, stosowanych przez badane małe firmy. Dla szerszego spojrzenia na problem konkurencyjności małych firm na rynku w opracowaniu przedstawiono dwie grupy badań. Metoda case study, co umożliwiło wyciągnięcie właściwych wniosków. Metoda case study uwzględnia całościowe podejście do obserwacji, rekonstrukcji i analizy badanych zjawisk. Ponadto pozwala na włączenie do studium spojrzenia "aktora". Badacza interesują zarówno wartości zmiennych, jak i zależności między nimi. Przedmiot badania ma charakter jednostkowy. Metoda case'owa, czyli analiza przypadku, polega przede wszystkim na analizowaniu i omawianiu prawdziwych sytuacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojewska B., 2002, Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] (red.) StruFycki M. Difin, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa.
 2. Lemanska-Majdzik A., Smolarek M., 2007, Pozycja, strategia konkurencyjna i sukces małych firm powstałych w wyniku samozatrudnienia w województwie śląskim, [w:] Ekonomiczne i techniczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, (red.) Nowakowska-Grunt J., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 3. Lemanska-Majdzik A., 2006, Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódz.
 4. Lemanska-Majdzik A., Stawasz E., 2007, Samozatrudnienie, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach marginalizowanych, (red.) Skłodowskiego H., Stawasza E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz.
 5. Mroczek E., 1996, Alternatywne strategie działania dla MSP, nr 7-8, Przegląd Organizacji.
 6. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., 2004, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, OPO, Bydgoszcz.
 7. Piasecki B. (red.), 1996, Przedsiębiorczość i zarządzanie małymi firmami, Łódz.
 8. Piasecki B., 1999, Ekonomika i zarządzanie mała firma, PWN, Warszawa-Łódz.
 9. Pierścionek Z., 2003, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 10. Porter M.E., 1996, Strategia konkurencji. Metody, analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 11. Wasilczuk J.E., 2005, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu