BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gródek-Szostak Zofia
Tytuł
Zarządzanie procesem transferu technologii w małopolskich przedsiębiorstwach : studium przypadku
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 38-52, rys., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Zarządzanie procesami, Przedsiębiorstwo, Studium przypadku
Technology transfer (TT), Process management, Enterprises, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Istotnym elementem kształtującym metody, za pomocą których można zarządzać innowacyjnością, jest wielkość przedsiębiorstwa. Pomimo iż mikro i małe firmy mają wiele przewag, takich jak elastyczność czy szybkość podejmowania decyzji, to dotykają je znaczne ograniczenia, np. niedostatek zasobów, co oznacza, iż wypracowanie efektywnego modelu zarządzania innowacyjnością będzie zależeć od stworzenia takiej struktury i kultury organizacyjnej, które uwzględniałyby w pierwszej kolejności czerpanie ze wspólnych wizji i dyskontowanie korzyści z szybkiego procesu decyzyjnego. Jednym z kluczowych problemów w zarządzaniu innowacjami jest potrzeba dotarcia do istoty wielu skomplikowanych, ryzykownych zjawisk o zmiennej naturze. Większość przedsięwzięć innowacyjnych cechuje improwizacja, przechodzenie i wracanie do poprzednich faz. Sukces innowacji zależy od dwóch najważniejszych czynników: środków technicznych i umiejętności zarządzania nimi. (abstrakt oryginalny)

An important element in shaping of the methods by which you can manage innovation, is the size of the company. Although micro and small businesses have many advantages such as flexibility and speed of decision making, they are affected by significant limitations such as lack of resources, which means that the development of effective innovation management model will be dependent on the creation of such a structure and culture which take into account firstly a common vision and secondly a discount of the benefits of rapid decisionmaking process. One of the key issues in the managing of innovation is the need to reach the essence of many complex, and risky in nature variable phenomena. Most of innovative features include improvisation, moving and returning to the previous phases. The success of innovation depends on two major factors: the technical and the management skills. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białoń L., Aktywność innowacyjna organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2008.
  2. Głodek R, Gołębiowski M., Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach - Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy, SO-IPP, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu