BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Paweł (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ujęcie wzrostu gospodarczego w teorii realnego cyklu koniunkturalnego
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 88-98, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, Wahania koniunkturalne, Dynamika gospodarki
Economic growth, Real business cycle theory, Business fluctuations, Economy dynamics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Teoria realnego cyklu koniunkturalnego zrywa z typowym podziałem na wahania koniunkturalne wokół linii trendu oraz wahania samego trendu. Dzięki temu teoria ta próbuje połączyć wyjaśnienie długookresowej dynamiki gospodarczej oraz krótkookresowych wahań koniunkturalnych. Celem artykułu jest zarysowanie podstawowych założeń, formalnej postaci oraz wniosków wynikających z teorii realnego cyklu koniunkturalnego. (abstrakt oryginalny)

The real business cycle theory breaks with a typical division between fluctuations around the trend line and the trend line shift itself. The theory tries to combine the explanation of long-term economic dynamics and short-term fluctuations. The aim of the article is to outline the basic assumptions, formal function and conclusions concerning economic growth that derive from the real business cycle theory. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1995.
 2. Belka M., Główne nurty współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 1992, nr 3.
 3. Baxter M., King G., Fiscal Policy in General Equilibrium "American Economic Review" 1993, t. 83.
 4. Campbell J.Y., Inspecting the Mechanism: An Analytical Approach to the Stochastic Growth Model, "Journal of Monetary Economics" 1994, t. 33.
 5. Christiano L., Eichenbaum J., Current Real-Business-Cycle Theories and Aggregate Labor-Market Fluctuations, "American Economic Review" 1999 t. 82.
 6. Domar E.D., Expansion and Employment, "American Economic Review", March 1947.
 7. Harrod R.F., An Essay in Dynamic Theory, "Economic Journal", June 1939.
 8. Harrod R.F., Towards a Dynamic Economics, The Macmillan Press, London 1948.
 9. Kawa R, Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu, Zeszyty Naukowe nr 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2004.
 10. Lucas R., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, nr 22.
 11. Mankiw N.G., Foreword to Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1995.
 12. Prescott E.C., Theory Ahead of Business-Cycle Measurement, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1986, t. 25.
 13. Romer D., Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, New York 1996.
 14. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 15. Romer P., Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy", October 1986.
 16. Snowdon B., Vane H., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 17. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 18. Solow R., A Contribution to the Theory of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1956.
 19. Swan T.W., Economic growth and capital accumulation, "Economic Record", November 1956.
 20. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu