BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mędrala Małgorzata (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Umowy śmieciowe - wybrane problemy
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2012, nr 25, s. 99-113, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Umowa o pracę, Świadczenia pracownicze, Elastyczność zatrudnienia, Rynek pracy
Employment contract, Employee benefits, Flexible employment, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęta została problematyka tzw. umów śmieciowych, będąca ostatnio popularnym tematem w polskich mediach i publicystyce. Autorka opracowania stawia tezę, iż różnorodność form zatrudnienia we współczesnych realiach rynkowych jest cechą nieuniknioną. Nie każda forma świadczenia pracy zarobkowej poza umową o pracę na czas nieokreślony zasługuje od razu na miano " umowy śmieciowej ". Elastyczne formy zatrudnienia, w tym zatrudnienia niepracowniczego, przedstawiają wiele zalet. Istotne jest natomiast zidentyfikowanie problemów rynkowych oraz finansowych związanych z występującymi w praktyce nadużyciami w tym zakresie. W przyszłości zasadne byłoby rozważenie objęcia ochronnymi regulacjami prawa pracy także innych niż umowa o pracę form świadczenia pracy zarobkowej. (abstrakt oryginalny)

The subject of this study is the characteristics of the so-called " litter contracts" which are a popular theme of discussion in Polish media and press nowadays. In this article, the Author presents a thesis that the diversity of forms of employment is inevitable in the contemporary market reality. All employment agreements, which are not a classic contract of employment, cannot be qualified as " litter contract". Flexible forms of employment also present a lot of advantages. The essential point is to identify the market and financial problems connected with some practical abuses in this matter. The Author reaches a conclusion that de lege ferenda one should deliberate on including other forms of work in protective regulations of employment law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domoń M., Kiedy umowa o dzieło to umowa śmieciowa?, źródło: wp.pl (na dzień 31.10.2011 r.), http://praca.wp.pl/title,Kiedy-umowa-o-dzielo-to-umowa-smieciowa,wid, 13946176,wiadomosc-prawo-pracy. html?ticaid=lda3f.
 2. Guza Ł., Umowy śmieciowe to mit, "Dziennik Gazeta Prawna" z 28.09.2011 r., http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/358420, umowy-smieciowe-to-mit-tylko-nieliczni-tak-pracuja.html.
 3. Krajewski P., Jaros R., Składki od umów śmieciowych? Krzywda młodych, źródło: wyborcza.biz (na dzień 31.10.2011 r.), http://wyborcza.biz/biz-nes/1,101562,10566409,Skladki_od_umow_smieciowych__Krzyw-da_mlodych.html.
 4. Patulski A., Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja? Część 1, MPP 2008, nr 2.
 5. Szafraniec K., Raport "Młodzi 2011", http://kprm.gov.pl/Mlodzi_20U_alfa.pdf.
 6. Szymańska M., Wolski K., Umowy śmieciowe - wyzysk czy szansa na pracę?, www.rynekpracy.pl (stan na dzień 30.11.2011 r.), http://www. strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/umowy-smieciowe-wyzysk-czy-szansa-na-prace-73751 .html.
 7. Umowy śmieciowe - czy to się opłaca?, wypowiedź A. Skiby ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, źródło: onet.biznes, http://biznes.onet.pl/ umowy-smieciowe-czy-to-sie-oplaca, 18563,4919317,1 ,news-detal (na dzień 22.11.2011 r.) .
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93.
 9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz.U. 2009 r. Nr 205, poz. 1585.
 10. Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Dz.U. Nr 254, poz. 1700.
 11. Wąsacz M., Chcemy etat, a nie umowę "śmieciową", rozmowa z S. Gawronek, źródło regiopraca.pl, http://www.regiopraca.pl/portal/iynek-pra-cy/wiadomosci/chcemy-etat-nie-umowe-smieciowa.
 12. WielgórskaE., Umowy śmieciowe szansą, "Rzeczpospolita" z 29.11.2011 r., http:// www.ekonomia24.pl/artykul/295 864,761942-Umowy-smieciowe-jak-sobie-z-nimi-radzic-.html?p=l.
 13. Wójcik-Adamska K., Pasterski R., Umowy śmieciowe nie są takie złe, Fo-torzepa, http://www.rp.p1/artylcul/l60764,737165.html.
 14. Wyroki SN z dnia 7 września 2005 r. , II PK 294/04, OSNP z 2006 r. Nr 13-14, poz. 207; z dnia 7 marca 2006 r., I PK 146/05, MPP 2006, nr 9, s. 474. oraz z dnia 25 października 2007 r., II PK 49/07, OSNP 2008, nr 21-22, poz. 317.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu