BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieplowicz Maria (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Balanced Scorecard in the Public Sector
Zrównoważona karta wyników w sektorze publicznym
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 145, s. 93-102, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Quantitative Methods in Accounting and Finance
Słowa kluczowe
Strategiczna Karta Wyników, Sektor publiczny, Audyt wewnętrzny, Szkolnictwo wyższe
Balanced Scorecard (BSC), Public sector, Internal audit, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania zrównoważonej karty dokonań jako narzędzia opisującego strategię i wspomagającego monitorowanie stopnia jej realizacji. W celu dostosowania klasycznej koncepcji zrównoważonej karty dokonań do sektora publicznego przeprowadzone korektę jej perspektyw, w sensie zarówno ilościowym, jak i interpretacji znaczeniowej. Zaproponowano pięć perspektyw w następującej hierarchii: perspektywa polityki, perspektywa obywatela, perspektywa procesów wewnętrznych, perspektywa gospodarowania oraz perspektywa rozwoju. W artykule zaprezentowano przykłady wykorzystania zrównoważonej karty dokonań przez miasta i przez Departament Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Karoliny Północnej. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to introduce the possibilities of using the Balanced Scorecard as a tool which describes the strategy and helps to monitor its realization. In order to adjust the traditional concept of the Balanced Scorecard to the public sector needs, its perspectives have been corrected as to their order as well as their meaning. The article presents examples of using the Balanced Scorecard in a city and in the Internal Audit Department. At the beginning the article presents the general concept of the Balanced Scorecard. Then, there is discussed the Balanced Scorecard for Charlotte and West Des Moines, and the concept of the Balanced Scorecard for Polish city. Next, there is presented the Balanced Scorecard for the Internal Audit Department of the University of North Carolina at Charlotte. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balanced Scorecard of the Icelandic National Audit Office May 2003. http://www.rikisend.is/ files/skyrslur_2003/arangur_rikend_en.pdf (accessed 15.01.2010).
 2. FY2010 Adopted Strategic Operating Plan, http://www.charmeck.org/Departments/Budget+-+City/Publications/Home.htm (accessed 15.01.2010).
 3. Harris T., Balanced Scorecard for Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, 2007, www.theiia.org/download.cfm?file=79721 (accessed 15.01.2010).
 4. Internal Audit Department Balanced Scorecard as of: May 20, 2009, The University of North Carolina at Charlotte, http://tinyurl.com/nx6py2 (accessed 15.01.2010).
 5. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategią na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 6. Nieplowicz M., Zrównoważona karta wyników w realizacji strategii miasta, PhD Thesis, The University of Wroclaw, Wrocław 2005.
 7. Niven PR., Balanced Scorecard step-by-step for Government and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons, New York 2003.
 8. Seidel A., Die Balanced Scorecard als Instrument kommunaler strategischer Steuerung, MA thesis, The University of Dortmund, Dortmund 2002.
 9. Schumacher L., Charlotte's Balanced Scorecard. Aligning Strategy with Government Performance, 2008, http://www.charmeck.org/Departments/Budget+City/Publications/Home.htm (accessed 15.01.2010).
 10. Seminogovas B., Rupsys R., Creating strategy maps for internal audit activity in the context of BSC, Management of Organisations: Systematic Research 2006, Vol. 39.
 11. The City of West Des Moines. Balanced Scorecard Strategic Plan, [in:] Fiscal Year 2009-2010 Budget, http://www.wdm-ia.com/index.aspx?page=906 (accessed 15.01.2010).
 12. Węgrzyn A., Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce, PhD Thesis, The University of Wrocław, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu