BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogajewski Tomasz (Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski)
Tytuł
Analiza zmian liczby gospodarstw domowych przeciwnych dodatkowym kosztom związanym z gospodarką odpadami komunalnym stałymi
Analysis of Changes in the Number of Households Opposing Additional Costs of Municipal Solid Waste Management
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 109-119, tab.,rys.,bibliogr.15 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Ekonomika gospodarstwa domowego, Ochrona środowiska, Ekologia, Odpady komunalne
Waste management, Household economics, Environmental protection, Ecology, Commercial wastes
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Główny Urząd Statystyczny (GUS)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Gospodarka odpadami komunalnymi wpływa na subiektywnie pojmowane uwarunkowania życia mieszkańców danego obszaru. Bardzo prostym przykładem może być rynkowa cena mieszkania na parterze, sąsiadującego z funkcjonującymi zsypami, znajdującego się w budynku wielorodzinnym i wielokondygnacyjnym. Dotyczy to również nieruchomości jednorodzinnej bezpośrednio sąsiadującej z pojemnikami przeznaczonymi do selektywnego zbierania odpadów. Problemem jest także hałas (szczególnie uciążliwy w godzinach 22.00-6.00) wynikający z wsypywania odpadów do wsypu i działaniem siły grawitacji i wrzucanie opakowań szklanych do pojemnika na stłuczkę szklaną. Poza hałasem ma także (istotna w gospodarce rynkowej) miejsce zmiana wartości mieszkania czy danej nieruchomości w wyniku ustawienia w sąsiedztwie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki lub uruchomieniem nieczynnych kilka lat wsypów.18 Na subiektywnie pojmowaną jakość życia wpływa selektywna zbiórka surowców wtórnych. W niektórych przypadkach jej koszty można w sposób prosty określić oraz obliczyć, ale niekiedy taka możliwość nie istnieje. W artykule przedstawiono klasyfikację kosztów oraz wyniki wieloletnich badań dotyczących braku gotowości do ich ponoszenia (fragment tekstu)

Quality of life is affected by the costs of municipal solid waste management. Selective waste collection in households generates various costs and expenses. These include increased time consumption to sort and carry out own waste to waste containers. If the distance between a household and the container location is large, transport costs are generated, In 1994-2004, Polski Klub Ekologiczny (the Polish Ecological Club) conducted independent research in Poznan based on 4265 correctly completed questionnaires. The analysis showed that, at the beginning of the period surveyed, there was a group of households, depending on the age and education of the lady of the house, that did not accept any additional costs that might be generated if the household sorted its own waste. Throughout the research period, about 30% to 60% of the households were not willing to incur any additional costs for sorting domestic wastes. It needs to be stressed that the lower the education, the stronger the objection to accept these costs. However, another important factor is the age of the respondents. In the 1990's, there usually was a relationship between the age of respondents and their refusal to accept any additional costs for sorting domestic wastes, i.e. the older the person, the less willingness to pay. From the year 2000, young people's households are much more willing to pay for such waste sorting than the older households. This situation is caused by many factors, among which is the fact that the city of Poznan failed to provide Its population with a comprehensive environmental education on MSW and recycling management. Small scale actions were undertaken. No particular target groups were addressed by large scale projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bogajewski, Gospodarka odpadami komunalnymi stałymi w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Polski Klub Ekologiczny, Poznań 2006
 2. T. Bogajewski, Segregacja tak, koszty nie, cz, 1, "Ekopartner" 2001 nr 6, s. 14
 3. K. Gutkowska, I. Ozimek, Badania marketingowe na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2002, s.109
 4. J. Lutyński, Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1994, s. 109
 5. T. Bogajewski, Poparcie poznaniaków dla selektywnej zbiórki odpadów, "Przegląd Komunalny" 1998 nr 4, s. 84-85
 6. J. Żuchowski, Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001
 7. A. Mizgajski, Problemy wdrażania powiatowych systemów gospodarki odpadami, "Przegląd Komunalny" 2000 nr 8, s. 22
 8. T. Bogajewski, Analiza zmian ilościowych oraz możliwości zbierania puszek aluminiowych w dużych miastach na przykładzie Poznania, w: Ekologia wyrobów, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003, s. 372
 9. K. Gutkowska, Socjoekonomiczne uwarunkowania konsumpcji żywności w polskich gospodarstwach domowych, w: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa 2002, s. 37
 10. H. Szulce, Rozmiary i ekonomiczne skutki ubóstwa iv Polsce, w: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa 2002, s. 19
 11. H. Szulce, Poziom życia ludności w Polsce jako determinanta i skutek rozwoju ekonomicznego, w: Obszary i możliwości wykorzystania marketingu, Zeszyty Naukowe 34, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 10
 12. K.Krauze, Gospodarka odpadami komunalnymi jako element ochrony środowiska 10 świetle prawa polskiego i unijnego na przykładzie Poznania i jego miast partnerskich, PZIiTS, Licheń-Poznań 2005, s. 572
 13. M. Kundegórski, Planowanie gospodarki odpadami. Propozycje korekt metodyki realizacji planów oraz sposobu ich wdrażania, PZIiTS, Licheń-Poznań 2005, s. 582
 14. M. Stani, M. Rycaj, Efektywność gospodarowania odpadami 10 Lublinie - selektywna zbiórka odpadów, PZIiTS, Licheń - Poznań 2005, s. 670-671
 15. T. Bogajewski, Logistyka zbierania domowych odpadów komunalnych stałych, "Logistyka" 2006 nr 6, s. 78
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu