BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajkowski Mikołaj (Uniwersytet Warszawski, doktorant), Bartczak Anna (University of Warsaw, Poland), Markiewicz Olompia (Uniwersytet Warszawski), Markowska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Porównanie kosztów zewnętrznych wybranych metod składowania stałych odpadów komunalnych
Comparison of Externalities of Selected Municipal Solid Waste Disposal
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 120-145, tab.,rys.,bibliogr.15 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ustawa o odpadach, Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Transport, Emisja zanieczyszczeń, Zanieczyszczenie środowiska, Metodyka ExternE
Act on waste, Waste management, Commercial wastes, Transport, Pollution emission, Environmental pollution, ExternE methodology
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.19 w ogólnych założeniach i postulowanej hierarchii działań jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarowania odpadami. Regulacje unijne zakładają głównie minimalizację ilości generowanych odpadów i ich ponowne wykorzystanie. Deponowanie odpadów na składowiskach jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie dla odpadów, których nie udało się zebrać w sposób selektywny i zagospodarować w inny sposób. W praktyce jednak wciąż ponad 92% zebranych odpadów komunalnych w Polsce jest składowanych na wysypiskach. Wynika to głównie z nieefektywnych rozwiązań administracyjno-prawnych, które sprzyjałyby selektywnej zbiórce odpadów i poddawaniu ich bardziej zaawansowanym metodom unieszkodliwiania. Koszty wybudowania nowoczesnych obiektów są bardzo wysokie w porównaniu z kosztami funkcjonowania wielu dotychczasowych, prymitywnych wysypisk, Nawet jeżeli uda się zdobyć fundusze na pokrycie części kosztów inwestycyjnych (na przykład z programów pomocowych UE, funduszy ochrony środowiska), istnieje ryzyko, że ze względu na relatywnie wysokie opłaty za usługi w nowoczesnych obiektach popyt na ich usługi będzie niewystarczający, aby przedsięwzięcie było rentowne.(fragment tekstu)

The aim of the article is to compare environmental externalities of different waste landfilling options that are available in Poland. Best available technologies were assumed, while physical parameters of a typical landfill were based on data from the landfill in Gać, Dolnośląskie Voivodship. The main focus of the analysis is the estimation of external costs of gas emissions, transport of waste and disamenities resulting in lower prices of real estate in the neighbourhood. The paper utilizes Life Cycle Analysis (LCA). For the quantification of external effects and external costs the ExternE methodology was used, developed within series of EU research projects. An important element of the study Is a sensitivity analysis which utilizes a range of unit costs of greenhouse gas emissions, what reflects uncertainty about the true value of damages caused by carbon emissions. The paper provides an overview of the most important impacts of landfilling and their scale. The estimated externalities range from - 3,29 to over 86 EUR per tonne of waste, depending on the technology used and unit costs of emissions. The study, conducted within the MethodEx Project of the EU 6th Framework Programme, demonstrates a possible use of the methodology applied to the estimation of externalities of waste landfilling. The results can easily be used in order to estimate externalities of alternative waste landfill technologies(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Oonk, T. Boom, Landfill gas emission measurement using mass-balance method, TNO- MEP, Apeldoom, the Netherlands 1993
 2. E. Scheehle, D. Kruger, Global Anthropogenic Methane and Nitrous Oxide Emissions, "Energy Journal", Multi-Greenhouse Gas Mitigation and Climate Policy (Special Issue #3), 2006
 3. H, Oonk, T. Boom, Landfill gas formation, recovery and emission, TNO, Apeldoom, the Netherlands 1995
 4. H. Scharff, et all., A comparison of measurement methods to determine landfill methane emissions, Afvalzorg Deponie B.V, Haarlem, the Netherlands 2003
 5. H. Willumsen, Landfill gas plants: Number and types ivorldwide. Waste Management and Landfill Symposium CISA, University of Cagliari, Sardinia, Italy 2003
 6. M. Kudełko, Szacunek kosztów zewnętrznych krajowego sektora elektroenergetycznego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2004
 7. A. Strupczewski, M. Borysiewicz, S. Tarkowski, U. Radovic, Ocena wpływu wytxoarzania energii elektrycznej na zdrowie człowieka i środowisko oraz analiza porównawcza dla różnych źródeł energii [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://manhaz.cyf.gov.pl/man- haz/strona_konferencja_EAE-2001/14.pdf [Data wejścia: 11-11-2007]
 8. A. Rabl, J.V Spadaro, Environmental Impacts and Costs of Municipal Solid Waste: A Comparison of Landfill and Incineration [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:// www.arirabl.org/publications/myPapers/Landfill-Incin%20Rabl, Spadaro+Zoughaib07%27. pdf Pata wejścia: 11-11-2007]
 9. NewExt., New Elements for the Assessment of External Costs from Energy Technologies, Final Report to the European Commission, DG Research, Technological Development and Demonstration (RTD), 2004
 10. R S. J. Tol, Multi-Gas Emission Reduction for Climate Change Policy: An Application of FUND, "Energy Journal", Multi-Greenhouse Gas Mitigation and Climate Change Policy (Special Issue #3), 2006
 11. R S. J. Tol, P. Watkiss, Social Cost of Climate Change, Methods and data on environmental and health externalities: harmonising and sharing of operational estimates report, 2007
 12. M. Czajkowski, Jak podejmować racjonalne decyzje dotyczące środowiska? Przykłady aplikacji badań wyceny dóbr środowiskowych w Polsce, w: Uwarunkowania rozwoju społeczno- gospodarczego Polski, red. A. P. Balcerzak, D. Górecka., Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007
 13. R. Boyd, H. Walton, Valuing the disamenity costs of waste disposal facilities, Report for METHODEX, Methods and data on environmental and health externalities: harmonising and sharing of operational estimates, 2007
 14. M. Czajkowski i in., Lake Water Quality Valuation - Benefit Transfer Approach vs. Empirical Evidence, "Ekonomia" 2007 nr 19, s. 156-196
 15. U. Radovic, Application of the Simplified Methodology in Poland, Estimating the External Costs Associated with Electricity Generating Options in Developing Countries Using Simplified Methodologies, IAEA Research Contract No. 11212/R0, 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu