BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Jan (Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie)
Tytuł
Czynniki kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w zrównoważonym rozwoju
Factors Creating a Civil Society in Sustainable Development
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2007, nr 2 (32), s. 148-163, rys.,bibliogr.33 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczeństwo obywatelskie, Globalizacja
Sustainable development, Civic society, Globalization
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W 1989 roku w Polsce dwa główne wyzwania dotyczyły transformacji wewnętrznej rozumianej jako przejście od komunizmu do demokracji i gospodarki rynkowej i wejścia do struktur świata zachodniego (NATO, Unia Europejska). Wejściu w te struktury towarzyszyły zmiany w NATO i Unii Europejskiej oraz nierównowaga i transformacja związana z powstawaniem nowych potęg gospodarczych i osłabieniem starych.21 Trwa proces globalizacji i modernizacji europejskiej polityki regionalnej. Wiodącym problemem jest zapewnienie wysokiej produktywności gospodarki przy zapewnieniu odpowiednich standardów sprawiedliwości społecznej oraz równowagi między wymiarem gospodarczym, ekologicznym i społecznym. Zrównoważony rozwój jest zjawiskiem wielowymiarowym, obejmującym wszystkie elementy i aspekty życia społeczeństw w różnych skalach czasowych. Odnosi się on do sposobu gospodarowania, problemów społecznych (głodu, ubóstwa, przyrostu ludności, braku perspektyw społecznych w licznych częściach świata oraz migracji), fundamentów zorganizowania społeczeństwa oraz rozporządzania zasobami i ochroną środowiska w globalnej płaszczyźnie. Koncepcja tego rozwoju jest zróżnicowana teoretycznie i praktycznie. Niektórzy posługują się pojęciami mocnej i słabej trwałości zrównoważonego rozwoju, wyróżniając trwałość substancjonalną i proceduralną. Idea zrównoważonego rozwoju nawiązuje do cywilizacyjnego aspektu i wskazuje na konieczność poszukiwania, sprawdzania i wdrażania nowych technologii, rodzajów i źródeł energii, a także innowacyjnych form komunikacji i aktywności społeczeństwa.(fragment tekstu)

Within the framework of the sustained development concept, a civil society is understood as the space of cooperation of institutions, individuals and groups between a family, country and market, focused on integration of economic and social activities with the environmental for the benefit of present and future generations. Both external and Internal factors have significant impact on the creation of a civil society. External factors creating a social society are rooted in global tendencies as well as In international and European Union conditions. Among the Internal factors (endogenous) the most Important are individual and group civil activities, well-developed and efficient government and non-government institutions, which are exemplified by proper enactment of national laws and social Integration. Well organized external and internal factors stimulate the processes, thus allowing for the integration of national and global affairs and future economic development (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Szomburg, Świat się zmienia, w: Biała Księga 2006, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa-Gdańsk, 2006, s. 9
 2. Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, red B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007, s. 10-16
 3. E, Kośmicki, D. Pieńkowski, Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju - istota problemu, "Ekonomia i Środowisko" 2007 nr 1(31), s. 161-162
 4. H. Chowaj, Ekonomia polityczna globalizacji - wprowadzenie, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003, s. 9
 5. Z J. Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994, s. 77-87
 6. A. Giza- Poleszczuk, M. Marody, Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PAN, Warszawa 2000, s. 21
 7. J. Jabłoński, Zrównoważony rozwój w Strategii Lizbońskiej, w: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska, Wyd. WSE, Białystok 2007, s. 47-62
 8. F. Piontek, Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym, w: Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, red. F. Piontek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wisła 2002, s. 9-32
 9. M. G. Woźniak, Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy, Wyd. AE, Kraków 2002
 10. S. Fisher, Globalization and its challenges, "The American economic review" 2003 Vol. 93, No. 2, s. 1-30
 11. K. Stępień, Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2004, s. 12
 12. G. Kołodko, 2025: dwie historie gospodarczego rozwoju, referat przedstawiony na konferencji zorganizowanej przez TIGER Ihuurunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, WSPiZ, Warszawa 2001
 13. R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa 2003, s. 73
 14. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wyd. ZNAK, Kraków 2005, s. 130
 15. M. Castells, P. Humanen, The Information Society and the Wellfare State The Finish Model, Oxford 2002
 16. K Górka, B. Poskrobko, W Radecki, Ochrona środowiska..., op.cit., s. 85-94
 17. P.A. Samuelson, WD. Nordhaus, Ekonomia, 1.1, PWN, Warszawa 1996, s. 88-90
 18. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999
 19. A. Toffler, Trzecia fala, PIW Warszawa 1997
 20. A, Toffler, Szok przyszłości, Zyski S-ka, Poznań 1998
 21. A. Toffler, Zmiana władzy, Zysk i S-ka, Poznań 2003
 22. A. King, B. Schneider, Pierwsza rewolucja globalna, PWE, Warszawa 1992
 23. J. Rifkin, Koniec pracy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2001
 24. J. Rifkin, Wiek dostępu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2003.; F. Fukuyama, Koniec człowieka, Znak, Kraków 2004^W. Tyburski, Etyczne założenia edukacji dla zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju, Studia Filozoficzno-Sozologiczne" 2007 nr 1, s. 48
 25. L Zienkowski, Poziom życia: metody mierzenia i oceny, PWE, Warszawa 1979
 26. W Tatarkiewicz, O szczęściu, PWN, Warszawa 2004
 27. M. Krakovsky, O szczęściu naukowo, "Świat Nauki" 2007 nr 5(189)
 28. J. Pajestka, Czy będzie miejsce dla wszystkich?, "Polityka" 1974 nr 37
 29. J. Pajestka, Rozdroże świata, "Polityka" 1974 nr 44
 30. H.G Wells, The Fate of Homo Sapiens, London 1939, s. 311-312, za: H. G. Wells, Historia świata, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. 3, Wrocław 1983, s. LXIV
 31. S. Kozłowski, Ekologiczne problemy przyszłości Polski i świata, PWN, Warszawa 1998, s. 11-13
 32. P. Bimie, A. Boyle, International Law the Environment, Oxford 2002, s. 17-141
 33. K. Równy,Prawo międzynarodowe i rozwój zrównoważony, "Prawo i Środowisko" 2000 nr 3, s. 69-71
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu