BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełczewski Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Oddziaływanie na konsumpcję a perspektywy rozwoju zrównoważonego
Shaping Consumption Trends and Sustainable Development
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2004, nr 2 (26), s. 30-48, tab.,bibliogr.18 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Rozwój zrównoważony, Państwo, Ochrona konsumenta, Konkurencja, Normy ISO 9000
Consumption, Sustainable development, State, Consumer protection, Competition, ISO 9000
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zawarty w koncepcji ekorozwoju1 postulat zrównoważenia ze środowiskiem przyrodniczym procesów produkcji i konsumpcji stwarza sytuację, w której szczególną rolę przypisuje się oddziaływaniu na te procesy. Wynika to z faktu, że w przypadku tych procesów nie można mówić o efektywnej alokacji zasobów środowiska w warunkach wolnego rynku. Choć dostrzegalne są symptomy istnienia ekologicznej racjonalności zachowań wybranych producentów i konsumentów (zwłaszcza wyrażają je ruch społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ruch etycznej konsumpcji), to zachowania te mają charakter elitarny. Artykuł jest poświęcony problematyce oddziaływania na konsumpcję w warunkach współczesnej gospodarki i wynikających z niego perspektyw rozwoju zrównoważonego stosownie do wskazań VI Programu działań środowiskowych Unii Europejskiej (fragment tekstu)

Governmental institutions, enterprises and NGO's play an important role in the process of shaping consumption trends. In certain areas the scope of these activities is similar to policies of sustainable development. An example is the national environmental policy and the consumer protection policy. Various enterprises and NGO's use "pro-sustainable" instruments such as eco-labelling, environmental education, eco-marketing and pro- ecological advertising, promotion of cleaner production and products. In recent years various pro-ecological activities have allowed for the formulation of an opinion that such instruments make the implementation of sustainable development objectives possible(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bocian, Polityka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002,Białystok-Ustronie Morskie 1997, s. 91-92
 2. D. Kiełczewski, Ekoetykietowanie jako instrument polityki środowiskowej, w: Ekonomiczno-finansowe i prawne instrumenty ochrony środowiska naturalnego w Polsce, red. J. Zalewa, wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 242-248
 3. M. Gresta, B. Rok. Odpowiedzialny biznes wyzwaniem dla europejskiej gospodarki, FOB, Warszawa 2002
 4. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2003, s. 150-151
 5. D. Pieńkowski, Polityka ochrony konsumenta w Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko" 2002 nr 2
 6. Rzeczpospolita produktów regionalnych, red. K. Vinaver, J. Jasiński, Zielone Płuca Polski, Bialystok-Paryż 2004
 7. P.M. Brown, L.D. Cameron, What can be done to reduce overconsumption, "Ecological Economics" 2000 nr 32 s. 27-41
 8. Ocena zrównoważonego rozwoju w procesie transformacji polskiej gospodarki, red. S. Kozłowski, PAN, Warszawa 2002, s. 40-41
 9. Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku, red. B. Poskrobko, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Hajnówka 2000
 10. R.H. Coase, The Problem ofSocial Cosls, "Journal of Law and Economics" 1960 nr 3 s. 1-44
 11. J. Minsch, Ekologiczne sterowanie w służbie zrównoważonego rozwoju w Polsce, w: Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania władz lokalnych w zakresie ochrony środowiska, red. P. Buczkowski, Zielona Biblioteka, Poznań 1995
 12. A. Demianowicz, P. Znaniecki, Rola ekoetykietowania w zarządzaniu ochroną środowiska, w: Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, Poznań-Biała
 13. J. Ellington, J. Hailes, The Green Consumer Guide, Victor Gollane 1988
 14. M. Gródecka, Siewcy dobrego jutra, Oficyna SPAR, Warszawa 1991
 15. J. Kwaśniewski, Żywienie optymalne, Wyd. WGP, Warszawa 1999
 16. N.K.Sharma, Mleko cichy morderca, Wyd. SPAR, Warszawa 1996
 17. P. Kotler, Konkurencyjność a charakter społeczny, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesel- bein, Business Press, Warszawa 1998
 18. B. Poskrobko, Ekorozwój - wyzwanie cywilizacyjne, w: Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, red. A.Chmielak, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu