BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Koncentracja na wewnętrznych źródłach innowacji barierą rozwoju firm rodzinnych
Focus on Internal Sources of Innovation as an Obstacle to the Development of Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 2, s. 173-183, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Przedsiębiorstwo rodzinne, Innowacje, Patenty, Bariery rozwojowe
Open innovation, Family-owned business, Innovations, Patent, Development barriers
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest, po pierwsze prezentacja modelu open innovation i możliwości jego wdrożenia w procesy innowacyjne firm rodzinnych, po drugie analiza otwartości firm rodzinnych oparta na wynikach badań przeprowadzonych przez Ł. Sułowskiego i Raporcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W artykule przeprowadzono również badania własne wykorzystujące dane Urzędu Patentowego RP. Badania te dotyczyły otwartości dwóch, innowacyjnych firm rodzinnych - Adamed Sp. z o.o.i Fakro PP Sp. z o.o. i opierały się na analizie ilościowej i jakościowej cytowań zwartych w dokumentach patentowych. Okres badawczy objął lata 2003-2013, tak by możliwe było sformułowanie wniosków o charakterze długookresowym. (fragment tekstu)

The article raises the issue of a multifaceted family businesses closure, including the closure of their ongoing innovation processes. For its approximation, the article is divided into two parts. The first characterizes open innovation model assumptions and possibility of its implementation in innovation processes of family businesses, as well as an assessment of family businesses openness based on the results of Ł. Sułkowski and these contained in the Report of the Polish Agency for Enterprise Development. The second part provides own research on openness to external sources of innovation. The openness was examined using the method of citations analysis contained in patent documents filed in the Patent Office. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczko T. (red.) (2012), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, INE PAN, Warszawa.
 2. Blikle A. (2012), Specyfika zarządzania w firmach rodzinnych, [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 3. Buganza T., Verganti R. (2006), Life-Cycle Flexibility: How to measure and improve the innovative capability in turbulent environments, "Journal of Product Innovation Management".
 4. Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 5. Dyer W., Handler W. (1994), Entrepreneur ship and family business: exploring connections, "Entrepreneurship Theory and Practice" 19 (1).
 6. Inauen M., Schenker-Wicki A. (2011), The impact of outside-in open innovation on innovation performance, "European Journal of Innovation Management", Vol. 14 (4).
 7. Laursen K., Salter A. (2004), Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation ?, "Research Policy", nr 33.
 8. Majerska J. (2012), Opór przed zmianą w firmach rodzinnych, [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 9. Mikulska T. (2011), Outsourcing rachunkowości w firmach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 6, Łódź.
 10. Rothwell R. (1992), Successful industrial innovation: critical success factors for the 1990s, "R&D Management", 22 (3).
 11. Stawicki M., Pander W. (2010), Metody ewaluacji i kierunki wspierania innowacyjności ze środków UE, M. Stawicki, Warszawa.
 12. Sułkowski Ł. (red.) (2009), Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, PARP, Warszawa.
 13. Sułkowski Ł. (2011), Definicje i typologie małych firm rodzinnych- wnioski z badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 6, Łódź.
 14. Trocki M. (2001), Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. West J., Gallagher S. (2006), Challenges of Open Innovation: The Paradox of Firm, Investment on Open Source Software, "R&D Management", vol. 36, No 3.
 16. West J., Wanhaverbeke W., Chesbrough H. (2006), Open Innovation: Researching A New Paradigm, Oxford University Press, Oxford.
 17. Więcek-Janka E., Kujawińska A. (2010), Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych", Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 595 (55), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 18. Więcek-Janka E. (2013), Firmy rodzinne - przedsiębiorczość długowieczna, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 3.
 19. Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności firmy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa.
 20. Zawadka M., Łais M. (2012), Społeczność [w:] Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, PARP, Warszawa.
 21. Żukowska J., Pindelski M. (2012), Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych, "Współczesne Zarządzanie", 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu