BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapczyńska-Kordon Boguslawa (University of Agriculture in Cracow, Poland), Ślipek Zbigniew (University of Agriculture in Cracow, Poland), Hebda Tomasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Exergy analysis of a bakery stove
Analiza egzergetyczna pieca piekarniczego
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 95-102, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Badania właściwości fizycznych, Bilans
Machinery and equipment, Physical properties research, Balance sheet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę egzergetyczną pieca piekarniczego, przeprowadzoną za pomocą bilansu egzergetycznego tego obiektu. Wykorzystując dane bilansowe przeprowadzono ocenę strat egzergii wewnętrznej i zewnętrznej podczas procesu wypieku w piecu cyklometrycznym, czterokomorowym, stosowanym do wypieku szerokiego asortymentu produktów piekarniczych. Otrzymane wyniki obliczeń pokazały, że wewnętrzna strata egzergii stanowi 41,04% egzergii doprowadzonej do układu, a zewnętrzna - 58,89%. Wartości te są miarą jakości energii, którą można odzyskać i wykorzystać do celów grzewczych lub poddać konwersji na inne postacie energii. Dotyczy to w zasadzie straty zewnętrznej egzergii, ponieważ wewnętrzna ulega rozproszeniu.(abstrakt oryginalny)

Exergy analysis of a bakery stove, carried out with the use of exergy balance of this object was presented in the paper. With the use of balance data, assessment of internal and external exergy losses during baking process in the four-chamber cyclometric stove, used for baking a wide assortment of bakery products, was carried out. The obtained calculation results showed that the internal exergy loss constitutes 41.04% of exergy supplied to the system and the external - 58.89%. Those values are the measure of the quality of energy, which may be recovered and used for heating purposes or may be subjected to conversion into other forms of energy. It concerns, as a rule, the loss of external exergy because the internal one was dispersed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aghbashlo, M.; Mobli, H.; Rafiee, S.; Madadlou, A. (2013). A review on exergy analysis of drying processes and systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22, 1-22.
  2. Akpinar, E. K. (2004). Energy and energy analyses of drying of red pepper slices in a convective type dryer. International Communications in Heat and Mass Transfer, 31(8), 1165-1176.
  3. Ambroziak, Z.; Grabusiński, R. (1993). Propozycje usprawnienia wykorzystania energii w procesie wypieku. Przegląd piekarski i cukierniczy, 10, 3-5.
  4. Colak, N.; Hepbasli, A. (2007). Performance Analyses of drying of green olive in a tray dryer. Journal of Food Engineering, 80(4), 1188-1193.
  5. Ho, J.C.; Wijeysundera, N.E.; Chou, S.K. (1986). Energy analysis applied to food processing. Energy, 11(9), 887-892.
  6. Krzysztofik, B.; Łapczyńska-Kordon, B. (2008). Analiza energochłonności wybranych produktów piekarskich. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 209-216.
  7. Szargut, J. (2007). Egzergia. Wyd. Polit. Śląskiej. Gliwice. ISBN: 978-83-7335-8.
  8. Wojdalski, J. (1992). Energetyczne aspekty produkcji pieczywa. Gospodarka paliwami i energią, 11,11.
  9. Raznjevic, K. (1966). Tablice cieplne z wykresami. WNT. Warszawa.
  10. Tekin, T.; Bayramoglu, M. (2001). Exergy and structural analysis of raw juice production and steampower units of a sugar production plant. Energy, 26(3), 287-297.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu