BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuboń Maciej (University of Agriculture in Cracow, Poland), Kwaśniewski Dariusz (University of Agriculture in Cracow, Poland), Malaga-Toboła Urszula (University of Agriculture in Cracow, Poland), Łapka Mariusz (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
Assessment of operation efficiency of the selected transport means in the farms of Southern Poland
Ocena efektywności pracy wybranych środków transportowych w gospodarstwach Polski południowej
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (148), s. 83-93, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Transport, Środki transportu, Efektywność, Wydajność pracy
Transport, Means of transport, Effectiveness, Labour efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Południowa
South Poland
Abstrakt
Celem pracy było określenie oceny efektywności środków transportowych na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej. Efektywność pracy środków wyrażono poprzez wydajność przewozów oraz wysokość nakładów czasu pracy i robocizny. Zakresem badań objęto 9 gospodarstw rolniczych położonych w rejonie małopolskim. Na podstawie przeprowadzonej analizy struktury czasu pracy i nakładów robocizny a także wydajności pracy środków transportowych można jednoznacznie stwierdzić, że efektywność pracy wybranych środków przy przewozie analizowanych ładunków jest bardzo niska. Największe nakłady robocizny ponoszono na transport warzyw ciągnikiem z wozem ciągnikowym, a najmniejsze na transport nawozów ciągnikiem z przyczepą. Zestaw ciągnik z dwoma przyczepami poprzez dużą ładowność oraz wysoki wskaźnik wykorzystania ładowności osiągnął wśród analizowanych środków największą wydajność.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to determine the efficiency of transport means on the example of the selected farms of the southern Poland. Operation efficiency of means was expressed through performance of transports and the amount of work time and labour inputs. The research covered 9 farms located in Małopolska region. Based on the analysis of work time structure and labour inputs and performance of transport means operation, one may clearly state that the work efficiency of the selected means for the transport of the analysed load is very low. The highest labour inputs were incurred for the transport of vegetables with a tractor with a tractor wagon and the lowest for transport of fertilizers with a tractor with a trailer. The set composed of a tractor and two trailers achieved the highest performance among the analysed means through high loading capacity and a high index of load capacity use.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kokoszka, St.; Kuboń, M. (1999a). Możliwość obniżenia nakładów czasu pracy i kosztów w transporcie rolniczym. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 85-90.
  2. Kokoszka, St.; Kuboń, M. (1999b). Ładowność środka transportowego a nakłady czasu pracy i koszty transportu rolniczego. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 91-96.
  3. Kokoszka, St.; Kuboń, M.; Roczkowska-Chmaj, St.; Borcz, J. (2001). Analiza i uwarunkowania rynku usług i urządzeń w transporcie wiejskim. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 98-100.
  4. Kokoszka, St.; Kuboń, M.; Sęk St. (2002b) Wpływ mechanizacji prac ładunkowych na efektywność pracy środków transportowych. Inżynieria Rolnicza, 6(39), 229-234.
  5. Kokoszka, St.; Kuboń, M. (2005a). Mechanizacja prac ładunkowych a nakłady w transporcie rolniczym Cz. I - wydajność i nakłady. Inżynieria Rolnicza, 6(66), 329-336.
  6. Kokoszka, St.; Kuboń, M. (2005b). Mechanizacja prac ładunkowych a nakłady w transporcie rolniczym Cz. I - analiza statystyczna. Inżynieria Rolnicza, 6(66), 337-343.
  7. Kuboń, M. (2002a). Ocena efektywności użytkowania własnych środków transportowych w gospodarstwach rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1. 73-80.
  8. Kuboń, M. (2005c). Ocena technologii w transporcie rolniczym. Inżynieria Rolnicza, 3(63). Kraków. 271-278.
  9. Kuboń, M.; Tabor, S. (2005). Poziom wyposażenia i wykorzystania maszyn ładunkowych na przykładzie gospodarstw woj. podkarpackiego. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 51-57.
  10. Kuboń, M. (2008). Koszty eksploatacji środków technicznych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 55-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu