BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Możejewski Maciej (ICT West Pomerania Cluster)
Tytuł
Methods of Obtaining the Public Information in Polish Public Institutions
Metody uzyskiwania informacji publicznej w polskich instytucjach publicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 32, s. 41-48, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Computer science : methods, models, applications
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Informacja publiczna, Dostęp do informacji
Public administration, Public information, Access to information
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zasady udostępniania i ponownego wykorzystania informacji stanowiącej informację publiczną na warunkach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zaprezentowano pięć głównych cech prawa dostępu do informacji publicznej oraz charakterystykę instytucji, które prawo to winny wykonywać. W dalszej części artykułu scharakteryzowano zakres tematyczny treści podlegającej udostępnieniu, aby czytelnik mógł zapoznać się z pięcioma metodami dostępu do informacji publicznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Information defined as the public information is subject to being made available or re-use on the basis of principles and under the provisions defined in the Act on access to public information. This article presents the rules concerning making public information available by Polish institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport MSWiA: Wywiązywanie się urzędów centralnych oraz urzędów marszałkowskich i wojewódzkich z obowiązków prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej BIP MSWiA, 2007 [Report of the Ministry of Interior and Administration: Performance of the central authorities and Marshal offices regarding keeping the entities' subjective elements of the Public Information Bulletin (BIP) of the Ministry of Interior and Administration, 2007].
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007.10.68) [Regulation of the Minister of Interior and Administration of 18 January 2007 concerning the Public Information Bulletin (Journal of Laws 2007.10.68)].
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2002.67.619) [Regulation of the Minister of Interior and Administration of 17 May 2002 concerning the Public Information Bulletin (Journal of Laws 2002.67.619)].
  4. Tarnacka K., Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010 [Right to information in Polish Constitutional Law, Publishing House of the Polish Parliament, 2010].
  5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001.112.1198) tekst ujednolicony [Act of 6 September 2001 on access to public information (Journal of Laws 2001.112.1198) consolidated text].
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001.142.1591) [Act of 8 March 1990 on municipality self-government (Journal of Laws 2001.142.1591)].
  7. Zaremba M., Prawo dostępu do informacji publicznej - zagadnienia praktyczne, Difin, Warszawa 2009 [Zaremba M., Access right to public information - practical issues, Difin, 2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu