BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Lidia (Instytut Rozrodu Zwierząńt i Badań Żywności PAN, Olsztyn), Biedrzycka Elżbieta (Instytut Rozrodu Zwierząńt i Badań Żywności PAN, Olsztyn / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Bielecka Elżbieta (Instytut Rozrodu Zwierząńt i Badań Żywności PAN, Olsztyn)
Tytuł
Różnicowanie mleczarskich szczepów Lactobacillus metodą PFGE
Differentiation of Dairy Lactobacillus Strains Using PFGE Method
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2006, R. 13, nr 2 (47), Supl., s. 216-222, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Biotechnologia, Mleczarstwo, Mikrobiologia
Biotechnology, Dairy, Microbiology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Izolacja bakterii z danego środowiska może prowadzić do wielokrotnego pozyskania tego samego szczepu, co jest trudne do zweryfikowania tradycyjnymi metodami mikrobiologicznymi ze względu na ich niską siłę dyskryminacyjną. Dlatego do różnicowania szczepów Lactobacillus zastosowano metodę PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis; elektroforeza w polu pulsowym) i enzymy restrykcyjne Sma I, Apa I i Not I. Zróżnicowano 12 izolatów Lactobacillus pochodzących z mleka acidofilnego, napojów probiotycznych, serów i kultur mleczarskich oraz 4 szczepy referencyjne należące do gatunków L. acidophilus, L. casei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus i L. helveticus. Przy użyciu enzymów Sma I oraz Apa I uzyskano 14 różnych wzorów restrykcyjnych, a identycznymi genotypami charakteryzowały się szczepy L. acidophilus 145 i L. acidophilus A (wyizolowane z kultur mleczarskich) oraz L. acidophilus La5 i L. acidophilus DSM 20079 (odpowiednio z mleka acidofilnego i szczep referencyjny pochodzący od człowieka). Przy użyciu restryktazy Not I uzyskano jedynie 12 unikatowych wzorów restrykcyjnych, lecz nie udało się rozróżnić szczepów L. acidophilus DSM 20079, L. acidophilus La5, L. acidophilus Bs i L. acidophilus K1, pomimo, że ich profile PFGE po trawieniu Sma I i Apa I były odmienne. W grupie 12 badanych izolatów stwierdzono 10 oryginalnych szczepów. Najwyższą siłą dyskryminacyjną charakteryzowały się enzymy Sma I i Apa I, a uzyskane przy ich użyciu wyniki świadczą o różnorodności szczepów stosowanych w produkcji mleczarskiej. (abstrakt oryginalny)

Isolation of bacteria from a given environment may cause multiple isolation of the same strain. Verification of such strains is difficult using traditional microbiological methods due to their low discriminative power. Therefore, the PFGE method (Pulsed Field Gel Electrophoresis) as well as Sma I, Apa I and Not I endonucleases were used. Twelve Lactobacillus isolates derived from dairy products and 4 reference strains belonging to species of L. acidophilus, L. casei, L. delbrueckii subsp. bulgaricus and L. helveticus were differentiated. Using Sma I and Apa I enzymes, 14 unique restriction patterns were obtained, and identical genotypes were observed for L. acidophilus 145 and L. acidophilus A isolates (derived from dairy cultures) and for L. acidophilus La5 and L. acidophilus DSM 20079 (from acidophilic milk and human, respectively). Using Not I enzyme, only 12 distinct restriction patterns were obtained. Four strains: L. acidophilus DSM 20079, L. acidophilus La5, L. acidophilus Bs and L. acidophilus K1 were not able to be distinguished with Not I, although they demonstrated different patterns after Sma I and Apa I digestion. In the group of 12 isolates examined, 10 original strains were affirmed. Sma I and Apa I enzymes were characterised by the highest discriminative power. The obtained results confirmed diversity of the strains used in dairy production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Coeuret V., Gueguen M., Vernoux J.P.: Numbers and strains of lactobacilli in some probiotics products. Int. J. Food Microbiol., 2004, 97, 147-156.
  2. De Man J.C., Rogosa M., Sharpe M.E.: A medium for the cultivation of lactobacilli. J. Appl. Bacteriol., 1960, 23, 130-135.
  3. Hayford A., Petersen A., Vogesen F.K., Jakobsen M.: Use of conserved randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) fragments and RAPD pattern for characterization of Lactobacillus fermentum in Ghanaian fermented maize dough. Appl. Environ. Microbiol., 1999, 65 (7), 3213-3221.
  4. Orrhage K., Sjöstedt S., Nord C.E.: Effect of supplements with lactic acid bacteria and oligofructose on the intestinal microflora during administration of cefpodoxime proxetil. J. Antimicrob. Chemoth., 2000, 46, 603-612.
  5. Roy D., Sirois S., Vincent D.: Molecular discrimination of lactobacilli used as starter and probiotic cultures by amplified ribosomal DNA restriction analysis. Current Microbiol., 2001, 42, 282-289.
  6. Simpson P.J., Stanton C., Fitzgerald G.F., Ross R.P.: Genomic diversity within the genus Pediococcus as revealed by randomly amplified polymorphic DNA PCR and pulsed-field gel electrophoresis. Appl. Environ. Microbiol. 2002, 68, 765-771.
  7. Tynkkynen S., Satokari R., Saarela M., Mattila-Sandholm T., Saxelin M.: Comparison of ribotyping, randomly amplified polymorphic DNA analysis, and pulsed-field gel electrophoresis in typing of Lactobacillus rhamnosus and L. casei strains. Appl. Environ. Microbiol. 1999, 65, 3908-3914.
  8. http://rebase.neb.com, 2006.05.22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu