BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Radosław (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Tytuł
Kanony budowy systemów motywacyjnych pracowników
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 2, s. 22-27, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, System motywacyjny przedsiębiorstwa, System motywacyjny organizacji, Cele przedsiębiorstwa
Motivating employees, Company's motivational system, Organization's motivational system, Corporate objectives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Motywację można kształtować poprzez operowanie różnymi wartościami, jakie każdy pracownik chce osiągnąć w pracy oraz poprzez pracę i których osiągnięcie uważa za możliwe. Świat tych wartości jest naturalnie bardzo bogaty i złożony. Przeto i motywacja jest procesem wieloaspektowym i skomplikowanym, a jego poznanie i skuteczne wykorzystanie w praktycznym działaniu wymaga podejścia systemowego. Organizacje zamierzenie lub niezamierzenie budują systemy motywacyjne. W systemach tych zakłada się, co wpływa na zachowania i które zachowania są ważne dla wydajności pracy. Członkowie organizacji zwracają uwagę na to, jakie zachowania są motywowane pozytywnie. Chęć uzyskania akceptacji i nagrody, nie tylko finansowej - status, pochwała i uznanie społeczne - charakteryzuje działania wszystkich członków organizacji. Zapewne, zachowanie, które jest pozytywnie motywowane będzie powtarzane, a zatem systemy motywacyjne powinny wspierać zaplanowaną strategię. (fragment tekstu)

The paper presents the design principles of enterprise incentive system, taking into account the need to support through this system of universal purposes such as mission, strategy, culture, the value of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Penc J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, s. 10.
 2. Mitchell T.R., 2011, Motivation, New Directions for Theory, Research and Practice, za J. Champouxp, Organizational Behavior, Taylor & Francis, New York, s. 152.
 3. Krzakiewicz K., 2009, Kultura organizacyjna i realizacja strategii organizacji, s. 299, [w:] (red.) Krupski R., Zarządzanie strategiczne, problemy, kierunki badań, D&D, Wałbrzych.
 4. Czerska M., Motywacja [w:] Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom organizatora, Toruń, s. 337.
 5. Kopertyńska M. W., 2008, Motywowanie pracowników, Placet, Warszawa.
 6. Nogalski B., Śniadecki J., 2001, Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz.
 7. Lozano A., Gadomska K., Sysko-Romańczuk S., Kulturowe wyznaczniki efektywnych systemów motywacyjnych - wyniki badań, http://www.integracja.szczecin.pl/files/pdf/publikacje_naukowe_020.pdf [Dostęp: 01.10.2011].
 8. Czerska M., 2003, Zmiana kulturowa w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 119.
 9. Lida-Gadomska K., Lozano Platonoff A., Relacje między kulturą organizacyjną a strukturą w świetle badań szczecińskich przedsiębiorstw, http://www.integracja.3is.pl/attachments/0000/0502/publikacje_naukowe_019.pdf [Dostęp: 01.10.2011].
 10. Deloitte, http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/zagadnienia/rozwizaniadlacfo/wartoscfirmy/index.htm [Dostęp: 13.02.2014].
 11. valuecomesfirst.pl http://www.valuecomesfirst.pl/zarzadzanie-wartoscia-firmy/ [Dostęp:13.02.2014].
 12. Lozano A., Gadomska K., Sysko-Romań Juchnowicz M., 2002, Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji, [w:] red. Sajkiewicz A., Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltex, Warszawa, s. 121-122.
 13. Nowosielski S., Rojek M., 2001, Motywacja szyta na miarę, Personel, 1-15 września, s. 38.
 14. Kopycińska D., 1992, Co dalej z motywacją do pracy?, Zeszyty naukowe US, nr 97, Szczecin, s. 61.
 15. Oleksyn T., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kliwer Polska Sp. z o.o., Kraków, s. 232.
 16. Armstrong M., 1997, Jak być lepszym menedżerem. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, s. 816.
 17. Godlewska M., 2003, Nie wszystkich motywuje to samo, Personel, VIII/2003.
 18. Trehan M., Trehan R., 2009, Advertising and Sales Management, B.B.N. Printers, New Delhi, s. 300.
 19. Ścibiorek Z., 2005, Ludzie podczas zmian w organizacji, Toruń, s. 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu