BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieloński Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kluczowe problemy prawne dyrektywy w sprawie udzielania koncesji
Key Legal Issues of the Directive on the Award of Concession Contracts
Źródło
Przegląd Europejski, 2014, nr 1, s. 8-22, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Koncesje, Regulacje prawne
Public-Private Partnerships (PPP), Concessions, Legal regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie najważniejszych problemów prawnych w dyrektywie w sprawie udzielania koncesji. Wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną oraz narzędzia zaczerpnięte z austriackiej szkoły ekonomii. Autor próbuje określić efektywność proponowanych rozwiązań prawnych. Efektem badań jest stwierdzenie, że planowane rozwiązania są nieefektywne, ponieważ prawo nie może zastąpić naturalnej skłonności właściciela do jak najlepszego zarządzania swoim majątkiem. Rozwiązań nie należy szukać w tworzeniu kolejnych aktów prawnych, lecz w zmianie stosunków własnościowych, to znaczy w upowszechnianiu własności prywatnej, przy jednoczesnym radykalnym ograniczaniu obszarów aktywności władz. (abstrakt oryginalny)

Article deals with the most important legal issues in the directive on the award of concession contracts using the legal dogmatic method and tools taken from the Austrian school of economics. Author attempts to determine the effectiveness of the proposed legal solutions. The general finding is that the proposed solutions are inefficient, because the law cannot replace the natural tendency of the owner to optimally manage her assets. Solutions should not be sought in the creation of further legislation, but in the promotion of private property ownership and fundamental reduction of areas of activity of the authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. DYREKTYWA 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004.
  2. DYREKTYWA 2014/23/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014.
  3. EUROSTAT (2012), Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, Implementacja ESA95, Edycja 2012, Tłumaczenie robocze Głównego Urzędu Statystycznego, http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Strony/GUS_tlumaczenie_poradnik_18052012.aspx (19.11.2013).
  4. KIRZNER Israel Meir (1992), The Meaning of Market Process, New York.
  5. ROTHBARD Murray (2005), Prakseologia - metodologia Szkoły Austriackiej, http://mises.pl/blog/2005/10/24/235/ (21.11.2013).
  6. ROTHBARD Murray (2011), W obronie skrajnego aprioryzmu, http://mises.pl/blog/2011/09/30/rothbard-w-obronie-skrajnego-aprioryzmu/ (25.11.2013).
  7. UNITED NATIONS (2011), A Guidebook on Public-Private Partnership in Infrastructure, Bangkok.
  8. WIELKA AKCJA CBA. Zatrzymania 18 osób, w tym urzędników MSZ i GUS (2013), http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/981694,Wielka-akcja-CBA-Zatrzymania-18-osob-w-tym-urzednikow-MSZ-i-GUS (25.11.2013).
  9. WIELOŃSKI Michał (2006), Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej, Warszawa.
  10. WIELOŃSKI Michał (2013), Wykorzystanie myśli austriackiej szkoły ekonomii w tworzeniu prawa zamówień publicznych, "Przegląd Europejski", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu