BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prejs Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie National Grid Indus BV - złote runo czy puszka Pandory?
Judgment of the Court of Justice in the National Grid Indus BV Case - Golden Fleece or Pandora's Box?
Źródło
Przegląd Europejski, 2014, nr 1, s. 24-42, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Opodatkowanie, Zysk, Państwa członkowskie
Judgments of the European Court of Justice, Taxation, Profit, Member states
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony został analizie wydanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 29 listopada 2011 r. w sprawie National Grid Indus dotyczącego opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych związanych z majątkiem spółki przenoszącej siedzibę dla celów podatkowych między państwami członkowskimi. Autorka artykułu wskazuje na znaczenie omawianego wyroku. Zasadniczo podziela ona stanowisko Trybunału, zauważa jednak, że nie powinien on w sposób całkowity odrzucać podnoszonych przez państwa członkowskie argumentów odnoszących się do konieczności zapewnienia zrównoważonego rozdziału kompetencji podatkowych między państwami członkowskim. Autorka podejmuje również rozważania, czy Trybunał Sprawiedliwości UE w analizowanym orzeczeniu, odstąpił od dotychczasowej linii orzeczniczej w kwestii możliwości wprowadzenia przez państwa członkowskie środków, które zapewnią pobór podatku, takich jak ustanowienie gwarancji bankowej czy naliczanie odsetek za zwłokę, oraz konieczności uwzględniania przez państwo pochodzenia zmiany wartości przenoszonych składników majątku, jaka może wystąpić po zmianie siedziby przez podatnika. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the decision of the European Court of Justice in the National Grid Indus case issued on 29 November 2011, concerning exit tax levied on unrealised capital gains relating to the assets of a company transferring its place of management for tax purposes between Member States. The author indicates the significance of the judgment. She generally shares the ECJ's opinion but argues that justifications based on the need to safeguard the allocation of taxing rights among Member States should not be rejected by the ECJ without any differentiation regarding specific circumstances. The author also considers whether the ECJ changed its view on the provisions introduced by the member states in their domestic law relating to remedies safeguarding the recovery of the tax, such as interest payments and bank guarantees, and mandatory provisions allowing for future decreases in value of the company assets transferred to another Member State. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Rady 2005/19/WE z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 58 z 4.03.2005, s. 19).
 2. Dyrektywa Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 150 z 10.06.2008, s. 28).
 3. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania dla celów podatkowych oraz potrzeby koordynacji polityki podatkowej państw członkowskich, COM(2006) 825 wersja ostateczna.
 4. Rezolucja Rady z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie koordynacji w dziedzinie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, Dz. Urz. UE C 323 z 18.12.2008, s. 1.
 5. Rozporządzenie 2157/2001/WE Rady z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, s. 1)
 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 885/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. EU L 168 z 1.5.2004, s. 1).
 7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z 30.03.2008, s. 47).
 8. Umowa zawarta w dniu 7 listopada 1980 r. między Królestwem Niderlandów oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu oszustwom podatkowym w dziedzinie podatków dochodowych, dalej powoływana jako umowa.
 9. Wyrok TSUE z dnia 27 września 1988 r. w sprawie 81/87 The Queen v. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue,ex parte Daily Mail and General Trust plc, ECR 1988, s. 5483, pkt 19-23.
 10. Wyrok TSUE z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-264/96 Imperial Chemical Industries plc (ICI) v. Kenneth Hall Colmer, ECR 1998, s. I-04695.
 11. Wyrok TSUE z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie C-208/00 Überseering BV v. Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), ECR 2002, s. I-09919
 12. Wyrok TSUE z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant v. Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, ECR 2004, s. I-2409.
 13. Wyrok TSUE z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-446/03 Marks & Spencer plc v. David Halsey, Zb. Orz. 2005, s. I-10837.
 14. Wyrok TSUE z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-470/04 N v. Inspecteur van de Belastingdienst Oost/kantoor Almelo, Zb. Orz. 2006, s. I-7409.
 15. Wyrok TSUE z dnia 12 września 2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbury Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd v. Commissioners of Inland Revenue, Zb. Orz. 2006, s. I-7995.
 16. Wyrok TSUE z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue, Zb. Orz. 2007, s. I-2107.
 17. Wyrok TSUE z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-231/05 Oy AA, Zb. Orz. 2007, s. I-6373.
 18. Wyrok TSUE z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie C-298/05 Columbus Container Services BVBA & Co. v. Finanzamt Bielefeld-Innenstadt, Zb. Orz. 2007, s. I-10451.
 19. Wyrok TSUE z dnia 23 października 2008 r. w sprawie C-157/07 Finanzamt für Körperschaften III in Berlin v. Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt GmbH, Zb. Orz. 2008, s. I-8061.
 20. Wyrok TSUE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie Cartesio Oktató és Szolgáltató bt., Zb. Orz. 2008, s. I-09641.
 21. Wyrok TSUE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-303/07 Aberdeen Property Fininvest Alpha, Zb. Orz. 2009, s. I-5145.
 22. Wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-540/07 Komisja Europejska v. Republika Włoska, Zb. Orz. 2009, s. I-10983.
 23. Wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-311/08 Société de Gestion Industrielle (SGI) v. Belgian State, Zb. Orz. 2010. s. I-00487.
 24. Wyrok TSUE z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie C-96/08 CIBA Speciality Chemicals Central and Eastern Europe Szolgáltató, Tanácsadó és Keresdedelmi kft v. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) Hatósági Főosztály, Zb. Orz. 2010, s. I-02911.
 25. Wyrok TSUE z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie C-371/10 National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, niepubl.
 26. Wyrok TSUE z dnia 6 września 2012 r. w sprawie C-38/10 European Commission v. Portuguese Republic, niepubl.
 27. Wyrok TSUE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie C301/11 European Commission v. Kingdom of the Netherlands, niepubl.
 28. Wyrok TSUE z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie C-64/11 European Commission v. Kingdom of Spain, niepubl.; sprawa w toku C-261/11 Commission v. Denmark. Oost/kantoor Almelo, Zb. Orz. 2006, s. I-7409.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu