BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrowski Łukasz
Tytuł
Senat w Irlandii - specyfika procedur kreacji składu
Ireland's Senate - the Unique Procedures for Its Composition
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 9, s. 55-65, tab.
Słowa kluczowe
System polityczny, Parlament, Prawo wyborcze
Political system, Parliament, Election law
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Irlandia
Ireland
Abstrakt
Prezentowany artykuł omawia procedury kreacji składu Senatu w Irlandii. Specyfika irlandzkiej izby wyższej powoduje, iż zwłaszcza z polskiej perspektywy - przez swą odmienność - owe mechanizmy jawią się jako wysoce oryginalne czy wręcz zaskakujące, a zatem warte prezentacji. Wychodząc od ogólnej charakterystyki pozycji ustrojowej irlandzkiej izby wyższej, w niniejszej pracy szczegółowo ukazane zostały dwa specyficzne aspekty funkcjonowania omawianej struktury. Pierwszy z nich dotyczy mieszanego i niepowszechnego sposobu wyłaniania senatorów. Drugi natomiast związany jest z zastosowaniem rzadko spotykanej metody pojedynczego głosu przechodniego, jako sposobu przeliczania oddanych w wyborach głosów na mandaty. Przykład irlandzki może być zatem interesującą inspiracją dla poszukiwania alternatywnych sposobów zorganizowania władzy ustawodawczej. Jest to materiał tym bardziej ciekawy, im głośniej w Polsce mówi się o złym funkcjonowaniu parlamentu i potrzebie istotnych zmian systemowych w tym względzie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the procedures for the composition of Ireland's senate. The unique character of the Irish upper chamber makes this mechanism seem, particularly from the Polish perspective, highly original or even surprising, therefore the author deems it interesting enough to present it in a paper. Setting out from a general description of the Irish senate's positioning within the country's system of government, the author moves on to a detailed discussion of two distinctive aspects of its functioning. The former aspect relates to the unique - mixed and non-popular - method for the election of senators. The latter concerns the application of the single transferable vote, which is a rare method for conversion of votes to seats. The Irish example may therefore provide an inspiration for those seeking alternative ways of structuring and organizing a state's legislative authority. The material becomes even more interesting as the dissatisfaction with the work of Poland's Parliament increases and demands for fundamental changes to the country's political system are more and more openly voiced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Statistical Yearbook of Ireland 2004, Central Statistics Office, Dublin 2004, s. 20, http://www.cso.ie/publications/statisticalyearbook/statisticalye arbook2004.pdf, 25.12.2004.
  2. How the Seanad (Senate or Upper House of Parliament) is Elected, Department of the Environment, Heritage and Local Government, Dublin 1994, http://www.environ.ie/DOEI/DOEI-Pol.nsf/0/588f0ce7a372f8c480256b7c0042de9d/$FILE/seanad.doc, 8.12.2004.
  3. Seanad General Election, July 2002 and Bye-Elections to 1997-2002 Seanad, Government of Ireland 2003, s. 8, http://www.oireachtas.ie/documents/a-misc/seanadelections2002.pdf, 13.01. 2004.
  4. 29 th Dad General Election May, 2002. Election Results and Transfer of Votes, Government of Ireland 2003, s. 56, http://www.oireachtas.ie/documents/a-misc/elec02-01.pdf, 13.01.2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu