BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słupek Beata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Public Opinion Attitudes Towards the European Union and Its Future in the United Kingdom : Study Based on the Results of Eurobarometer Surveys in the UK and Poland
Nastawienie opinii publicznej wobec przyszłości Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii : analiza na podstawie zestawienia wyników badań Eurobarometru w Wielkiej Brytanii i w Polsce
Źródło
Przegląd Europejski, 2014, nr 1, s. 116-131, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Europeizacja, Postawy społeczne, Eurosceptycyzm
Europeanisation, Social attitudes, Euroscepticism
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Wielka Brytania
Poland, United Kingdom
Abstrakt
Tematem badawczym niniejszej publikacji jest eurosceptycyzm w Wielkiej Brytanii, opiera się ona na badaniach Eurobarometru, które dotyczyły przyszłości Unii Europejskiej, prowadzonych na przestrzeni pięciu lat. Celem badań jest wykazanie związku pomiędzy wynikami badań Eurobarometru na temat przyszłości UE, a poglądem, że Wielka Brytania jest państwem eurosceptycznym. Głównym pytaniem badawczym jest: czy Wielka Brytania jest sceptycznie nastawiona co do przyszłości UE? Hipoteza potwierdza zadane pytanie i brzmi, że Wielka Brytania jest sceptycznie nastawiona co do przyszłości Unii Europejskiej. W artykule nie są analizowane przyczyny takich postaw. Artykuł jest jedynie próbą przedstawieniem postaw społecznych. Użytą metodą badawczą była porównawcza, krytyczna analiza danych ilościowych. Z analizy wynika, że Wielka Brytania nie jest wyróżniająco się eurosceptycznym państwem. Brytyjczycy mają jednak mniej entuzjastyczne poglądy na to co obecnie dzieje się w UE i otwarcie wyrażają większe obawy w kwestii przyszłości UE. (abstrakt oryginalny)

The subject of this publication is the scepticism regarding the future of the European Union in the UK. The research is based on Eurobarometer surveys conducted over the period of five years. A purpose of the research is to show the relationship between the results of the Eurobarometer survey on the future of the EU, and the eurosceptic views in the UK. The main research questions is: is the UK sceptical about the future of the EU? Hypothesis of this publication is that the UK is sceptical about the future of the European Union. The reasons for such attitudes are not analysed here - the article is merely an attempt to present the societal attitudes. The research method employed is the comparative critical analysis of quantitative data. The conclusion is that Great Britain is not significantly eurosceptic. British people are, however, less enthusiastic about what is happening at present in the EU, and also are showing greater anxieties when it comes to the future of the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BRYTYJCZYCY BARDZO EUROSCEPTYCZNI (2012), http://wgospodarce.pl/informacje/1168-brytyjczycy-bardzo-eurosceptyczni (10.01.2014).
 2. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 71, Public Opinion In The EU - Spring 2009.
 3. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 72, Public Opinion In The EU - Autumn 2009.
 4. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 73, Public Opinion In The EU - Spring 2010.
 5. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 74, Public Opinion In The EU - Autumn 2010.
 6. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 75, Public Opinion In The EU - Spring 2011.
 7. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 76, Public Opinion In The EU - Autumn 2011.
 8. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 77, Public Opinion In The EU - Spring 2012.
 9. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 78, Public Opinion In The EU - Autumn 2012.
 10. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 79, Public Opinion In The EU - Spring 2013.
 11. European Commission, TNS Opinion & Social, Tables Of Results, Standard Eurobarometer 80, Public Opinion In The EU - Autumn 2013.
 12. GRANT Charles, Why is Britain eurosceptic?, Analiza dyrektora Centre for European Reforms w Londynie, http://www.cer.org.uk (10.01.2014).
 13. JAKUBOWSKI Wojciech, WOJTASZCZYK Konstanty A. (red.) (2012), Europeistyka. Podręcznik akademicki. Tom 2, Warszawa.
 14. JĘDRZEJEWSKA Sidonia, ZIÓŁKOWSKI Marek (2009), Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej w dyskursie publicznym, w: Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta (red.), Pięć lat członkostwa w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, Warszawa.
 15. MCCORMICK John (2010), Zrozumieć Unię Europejską, Warszawa.
 16. ROJEK Wojciech (2010), Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu