BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stempnakowski Zbigniew (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Academic Entrepreneurship - Local Approach
Przedsiębiorczość akademicka - ujęcie lokalne
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 32, s. 61-69
Tytuł własny numeru
Computer science : methods, models, applications
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Instytucje otoczenia biznesu, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość akademicka
Entrepreneurship, Business environment institutions, Higher education, Academic entrepreneurship
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wskazano na ważne, z punktu widzenia miasta i uczestników lokalnego rynku, instytucje otoczenia biznesu. Omówiono ich obecny stan, kierunki rozwoju oraz silne i słabe strony. Podkreślono ich rolę oraz wskazano tworzące się inicjatywy lokalne. Autor dokonał przeglądu problemów, jakie dotykają lokalne uczelnie wyższe w kontekście potrzeb miasta i regionu. Wskazano krytycznie obszary zmian, jakie muszą nastąpić. Autor scharakteryzował wiele działań popularyzatorskich, jakie zostały podjęte w obszarze przedsiębiorczości akademickiej na lokalnym rynku. (abstrakt oryginalny)

The article pointed out the important, from the point of view of the town and the local market participants, business environment institutions. Their current status, trends, strengths and weaknesses were also discussed. Their role was emphasized and the emerging local initiatives were identified. The author reviewed the issues which affect local colleges and universities in the context of the needs of the city and the region. Critical areas of change which must take place were identified here. The author also characterized a number of outreach activities which have been undertaken in the area of academic entrepreneurship in the local market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu