BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie analizy sieci społecznych w badaniach elit parlamentarnych (na przykładzie eurodeputowanych z Polski)
Application of Social Network Analysis in the Study of the Parliamentary Elite on the Example of Polish Members of the European Parliament
Źródło
Przegląd Europejski, 2014, nr 2, s. 8-24, tab., schematy, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Elita władzy, Polityka, Powiązania sieciowe, Analiza sieciowa
Power elite, Politics, Network relationships, Network analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania analizy sieci społecznych (SNA) do badań elit Parlamentu Europejskiego. Badanie koncentruje się na analizie organizacyjnych powiązań polskich eurodeputowanych siódmej kadencji. Za takie związki uznano: wspólną przynależność do grup politycznych, kierownictwa komisji i delegacji parlamentarnych, Prezydium PE, Konferencji Przewodniczących, Konferencji Przewodniczących Komisji (Delegacji). Do sporządzenia obliczeń podstawowych miar SNA oraz przygotowania prezentacji graficznych wykorzystano programy UCInet i Netdraw. Opierając się na wyliczeniach przedstawiono podstawowe właściwości tej struktury oraz wyróżniono eurodeputowanych, którzy posiadali najlepsze położenie w sieci. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the possibilities of using social network analysis (SNA) in the study of the European Parliament elite. This study focuses on organisational connections between Polish members of the European Parliament (seventh term). Official organisational relationships of Polish MEPs include common membership in: political groups, authorities of parliamentary committees and delegations, Parliament's Bureau, Conference of Presidents, Conference of Committee (and Delegation) Chairs. UCInet and Netdraw programmes were used to calculate SNA's basic measures and to prepare graphical presentation of relational network created by the Polish MEPs. On this basis main characteristics of the network were presented and MEPs who had the best network locations were distinguished. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BATORSKI Dominik, Zdziarski Michał (2009), Analiza sieciowa i jej zastosowanie w badaniach organizacji i zarządzania, "Problemy Zarządzania" nr 4.
 2. BORGATTI Steve, EVERETT Martin, FREEMAN Lin (2002), Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis, Harvard, MA: Analytic Technologies.
 3. DE NOOY Wouter, MRVAR Andrej, BATAGELJ Vladimir (2005), Exploratory Social Network Analysis with Pajek, Cambridge.
 4. DIANI Mario (2008), Analiza sieciowa, w: GORLACH Krzysztof, MOONEY Patrick (red.), Dynamika życia społecznego. Współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa.
 5. FAUST Katherine, WASSERMAN Stanley (2007), Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge.
 6. HANNEMAN Robert, Riddle Mark, Introduction to social network methods, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/Introduction_to_Social_Network_Methods.pdf (10.02.2014).
 7. HIX Simon (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa.
 8. KOSTIUCHENKO Tetiana (2011), Central actors and groups in political elite, "Polish Sociological Review", nr 2.
 9. KOSTIUCHENKO Tetiana (2012), Elite continuity in Ukraine: When networks matter (?), "Historical Social Research", nr 2.
 10. KOSTIUCHENKO Tetiana (2012a), Interlocks between political and business elite groups and their impact on the income of Ukrainian enterprises in 2007-2009, w: KOSALS Leonid, PLEINES Heiko, Governance failure and reform attempts after the global economic crisis of 2008/09: case studies from Central and Eastern Europe, Stuttgart.
 11. PARLAMENT EUROPEJSKI. REGULAMIN (marzec 2014), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULESEP+20140310+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL.
 12. STĘPKA Paweł (2005), Sieć jako metafora systemu politycznego Unii Europejskiej, "Przegląd Europejski", nr 1.
 13. STĘPKA Paweł (2010), Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych firm telewizyjnych wobec instytucji Unii Europejskiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu