BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Radosław (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Tytuł
Istota i znaczenie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
Źródło
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2014, nr 2, s. 34-37, fot., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
System motywacyjny przedsiębiorstwa, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne
Company's motivational system, Motivating employees, Motivating systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od wieków zastanawiano się nad determinantami ludzkiej aktywności oraz czynnikami wpływającymi na upór i wytrwałość z jaką człowiek dąży do osiągnięcia zamierzonych celów. Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania w obszarach wielu dyscyplin naukowych podjęto próby usystematyzowania wiedzy dotyczącej tych zjawisk określanych mianem motywacji. Etymologia pojęcia motywacja wskazuje na łacińskie pochodzenie od słowa movere, oznaczającego poruszać się, wywierać wpływ, wzbudzać, nakłonić, podniecać. Często przyjmuje się, że motywacja to zbiór psychicznych procesów powodujących pobudzenie, ukierunkowanie i wytrwałość w zachowaniach jednostki ukierunkowanych na osiągnięcie celu. Ponieważ motywacja wpływa na ludzkie działanie i jego efekty, toteż zaczęto bacznie obserwować i badać czynniki na nią wpływające oraz formułować teorie motywacji. Kwestią czasu było tylko wykorzystanie teorii motywacji w środowisku pracy do osiągania wyznaczanych celów i realizacji zadań przez pracowników. (fragment tekstu)

The article presents the essence and importance of system of incentive organizations exerting a significant influence on the quality and effectiveness of the results achieved business. Compiled and presented by the author of the results of research conducted around the world by specialized institutions indicate what impact is the degree of commitment and employee satisfaction to the quantified effects of individual, organizational and economic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Pleza M., 1969, Słownik łacińsko-polski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, s. 542-544.
 2. Greenberg J., Baron R.A., 2003, Behavior in organizations, Prentice-Hall, London, s. 190.
 3. Hellriegel D., Slocum J.W., 2007, Organizational behavior, Thonson Learning, Mason, s. 121.
 4. Oleksyn T., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwert business, Kraków, s. 205.
 5. Penc J., 2000, Motywowanie z zarządzaniu, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków, s. 203.
 6. Roberts D.R., Davenport T.O., 2002, Job Engagement: Why It's Important and How to Improve it, Employment Relation Today, Willey Periodicals, Autum 2002.
 7. Spector P.E., 1997, Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences, Sage Publications, London, s. 2.
 8. Locke E.A., 1976, The nature and cases of Job satisfaction, University of Maryland, s. 1307.
 9. Fierce, Inc., Wpływ zaangażowania pracowników na wyniki finansowe - raport, http://blog.weknowhow.pl/wp-content/uploads/2012/02/Wplyw-zaangazowania-pracownikow-na-wyniki-finansowe.pdf [Dostęp: 13.02.2014],
 10. Hewitt A., Badanie Najlepsi Pracodawcy 2011, http://www.hbrp.pl/klub/pdf_sniadania/1057230320.pdf [Dostęp: 3.02.2014].
 11. Gallup consulting, Employee Engagement What's Your Engagement Ratio?, http://www.gallup.com/file/strategicconsulting/121535/Employee_Engagement_Overview_Brochure.pdf [Dostęp: 13.02.2014].
 12. Keepem.com, The 2003 Towers Perrin Talent Report, Understanding What Drives Employee Engagement, http:// www.keepem.com/doc_files/Towers_Perrin_Talent_2003(TheFinal).pdf [Dostęp: 13.02.2014].
 13. Bockerman P., Ilmakunnas P., 2012, The job satisfaction - productivity nexus: a study using matched survey and register data, Industrial and Labor Relations Review, vol. 65.
 14. Saks A.M., 2006, Antecedents and con-sequences of employee engagement, Journal of Managerial Psychology, vol. 21, no. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-963X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu