BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Susłow Walery (Koszalin University of Technology, Poland)
Tytuł
Understanding Text Messages in Human-Computer Interaction
Rozumienie komunikatów tekstowych w układzie człowiek-komputer
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 32, s. 71-80, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Computer science : methods, models, applications
Słowa kluczowe
Informatyka, Komunikowanie człowiek-komputer, Psychologia komunikowania
Information science, Human-computer system, Communicate psychology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pomysł uwzględnienia paradygmatu rozumienia podczas projektowania dialogów dla systemu człowiek-komputer. Autor wychodzi z założenia, że użytkownik traktuje system oprogramowania "podmiotowo", czyli odbiera komunikację z komputerem jako rodzaj dyskursu i intuicyjnie traktuje ją jako poznawanie świata idealnych obrazów utrwalonych za pośrednictwem obiektywnych znaków językowych. Wzięcie pod uwagę psychologicznego aspektu komunikacji i indywidualnych kompetencji użytkownika powoduje brak gwarancji identycznych powiązań znaczeniowych u użytkownika. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a proposal to take into account the language comprehension paradigm in an attempt to improve the design methodology of human-computer dialogues. It is assumed that the user treats a system as a subject, i.e. perceives communication with the system as a kind of discourse and intuitively treats it as cognition of the world through a fixed image of objective linguistic signs. Due to the fact that every end-user of a computer system has an individual linguistic competence, thesaurus, habits, previous experiences, one can never guarantee that identical semantic references arise in a variety of audiences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1975.
  2. Barthes R., The Pleasure of the Text, Hill and Wang, New York 1975.
  3. Chomsky N., Language and Mind, Harcourt, Brace & World, New York 1968.
  4. Chun D., Plass J., Research on Text Comprehension in Multimedia Environments, Language Learning & Technology 1997, Vol. 1, No. 1, pp. 60-81.
  5. Кирсанова И.В., Роль реакций «мнения» и «оценки» при построении реципиентами «встречного текста» в процессе понимания речевого произведения, Вестник МГЛУ 2007, Вып. 12, Серия Лингвистика, М., pp. 131-136.
  6. Малиновская К.В., Понимание и его роль в науке, Философские науки 1974, № 1, pp. 49-55.
  7. Mayer R.E., Aids to text comprehension, Educational Psychologist 1984, 19, pp. 30-42.
  8. Наролина В.И., К проблеме уровней понимания, Вопросы психологии 1982, № 6, pp. 125-126.
  9. Pennington N., Comprehension Strategies in Programming. In: G.M. Olson, S. Sheppard, E. Soloway (eds), Empirical Studies of Programmers: Second Workshop, Ablex Publishers, Norwood, NJ 1987, pp. 100-113.
  10. Van Dijk T.A., Kintsch W., Strategies of discourse comprehension, Academic Press, New York 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu