BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha Jakub (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
A Simple Taxonomy for Computer Science Paper Relationships
Prosta taksonomia związków między publikacjami z obszaru informatyki
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 2013, nr 32, s. 81-92, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Computer science : methods, models, applications
Słowa kluczowe
Taksonomia, Informacja naukowa, Bazy danych, Informatyka
Taxonomy, Scientific information, Databases, Information science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wraz z wysoką i stale rosnącą liczbą publikacji naukowych publikowanych każdego roku, coraz trudniejsze staje się śledzenie aktualnego stanu wiedzy z wybranego obszaru badań. Przeszukiwanie baz publikacji naukowych, mimo odpowiedniego dobrania słów kluczowych, często zwraca tysiące rezultatów, których ręczne filtrowanie wymaga ogromnego nakładu pracy, a użycie zbyt precyzyjnych słów kluczowych może prowadzić do pominięcia ważnych źródeł. W artykule zaproponowano prostą taksonomię związków między publikacjami z obszaru informatyki i wyjaśniono, jak może być ona wykorzystana w celu poprawy wyszukiwania publikacji naukowych na wskazany temat, pokazując przykłady ilustrujące potencjalne korzyści z jej wykorzystania. Ponadto poddano dyskusji możliwe scenariusze implementacji i wymagany zakres funkcjonalności oprogramowania. Chociaż przedmiotem niniejszych rozważań są publikacje z informatyki, zaproponowane rozwiązanie może być z łatwością zaadaptowane do innych gałęzi nauki. (abstrakt oryginalny)

The high and increasing number of research papers published every year makes it very difficult to follow the current state of the knowledge in any given branch of science. Querying research databases on relevant keywords often returns thousands of results, whereas using too specialized keywords may result in omitting important papers. In this paper we propose a simple taxonomy of relationships between research papers and show how it can be used to improve retrieval of relevant papers, providing examples illustrating the potential benefits from its usage. We also discuss possible implementation scenarios and required software functionalities. Although the taxonomy is designed for papers from the area of computer science, it can be adapted for other branches of science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertin M., Desclés J.-P., Djioua B., Krushkov Y., Automatic annotation in text for bibliometrics use. In: Proceedings of the 19th International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, AAAI Press, Melbourne Beach 2006.
 2. Björk B.-C., Roos A., Lauri M., Scientific journal publishing: yearly volume and open access availability. Inf Res 2009, No. 14 (1), p. 391. http://InformationR.net/ir/14- 1/paper391.html [accessed on 21.04.2012].
 3. Brophy J., Bawden D., Is Google enough? Comparison of an internet search engine with academic library resources, Aslib Proc 2005, No. 57 (6) pp. 498-512, DOI: 10.1108 /00012530510634235.
 4. Chubin D.E., Moitra S.D., Content analysis of references: adjunct or alternative to citation counting, Soc Stud Sci 1975, No. 5 (4), pp. 423-441, DOI: 10.2307/i212562.
 5. Clarke M., Why hasn't scientific publishing been disrupted already? The Scholarly Kitchen 2010, http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/01/04/why-hasnt-scientificpublishing- been-disrupted-already [accessed on 21.04.2012].
 6. D'Arcus B., Giasson F., Bibliographic Ontology Specification. Specification document, 4 November 2009, http://bibliontology.com/specification [accessed on 21.04.2012]
 7. Gupta B., Sharma L., Karisiddappa C., Modelling the growth of papers in a scientific specialty, Scientometrics 1995, No. 33 (2), pp. 187-201, DOI: 10.1007/BF02020568.
 8. Hennessey C.L., ACM Digital Library, The Charleston Advisor 2012, No. 13 (4), pp. 34- 38, doi : 10.5260/chara.13.4.34.
 9. Hoseth A., Google Scholar, The Charleston Advisor 2011, No. 12 (3), pp. 36-39, doi : 10.5260/chara.12.3.36.
 10. IEEE Conference Proceedings (2012) http://www.ieee.org/conferences_events/ conferences/xplore_conference_proceedings.html [accessed on 21.04.2012].
 11. Jörg B. Towards the nature of citations. In: Formal Ontology in Information Systems. Fifth International Conference. Poster Proceedings, DFKI, Saarbrücken 2008.
 12. Li H., Councill I., Lee W.-C., Giles C.L., CiteSeerx: an architecture and web service design for an academic document search engine. In: Proceedings of the 15th international conference on World Wide Web, ACM, New York 2006, doi : 10.1145/1135777.1135926.
 13. Moravcsik M.J., Murugesan P., Some results on the function and quality of citations, Soc Stud Sci 1975, No. 5 (1), pp. 86-92, doi : 10.2307/i212559.
 14. Nanba H., Kando N., Okumura M., Classification of Research Papers using Citation Links and Citation Types: Towards Automatic Review Article Generation. In: Proceedings of the 11th SIG Classification Research Workshop, ASIS, Chicago 2000.
 15. Newman D.R., Bechhofer S., De Roure D., myExperiment: An ontology for e-Research. In: Proceedings of the Workshop on Semantic Web Applications in Scientific Discourse, SWSA, Washington 2009.
 16. O'Neill A., IEEE Xplore 3.0: Is it new to you?, IEEE Solid-State Circuits Mag 2010, No. 2 (2), p. 6, doi : 10.1109/MSSC.2010.936566.
 17. Shotton D., CiTO, the Citation Typing Ontology, J Biomed Semant 2010, No. 1 (Suppl 1), p. S6, doi : 10.1186/2041-1480-1-S1-S6.
 18. Tenopir C., Mays R., Wu L., Journal article growth and reading patterns, New Rev Inf Netw 2011, No. 16 (1), pp. 4-22, doi : 10.1080/13614576.2011.566796.
 19. Teufel S., Task-based evaluation of summary quality: Describing relationships between scientific papers. In: NAACL Workshop on Automatic Summarization, ACL, Pittsburgh 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu