BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryn Zdzisław Jan (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Tytuł
Jan Paweł II: katecheza cierpienia i umierania
John Paul II: The Pontificate of Suffering
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2006, vol. 9, nr 1, s. 15-25
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Kościół w społeczeństwie, Poglądy filozoficzne, Filozofia człowieka
Church in society, Philosophical thought, Human philosophy
Uwagi
summ.
Jan Paweł II
Abstrakt
Do katechezy cierpienia Jan Paweł II dopisał swoistą e w a n g e l i ę u m i e r a n i a. Cierpieniu, chorobie, starości i śmierci poświęcił wiele rozważań, odnosząc je także do samego siebie. (...) Po życiu godnym pokazał światu, że godnie można również cierpieć i umierać. Z tej perspektywy końcowe lata i dni jego życia były może najważniejsze i najpiękniejsze. Z otwartością i odwagą wprowadził nas w tajemnicę umierania, przywracając przy tym prawo człowieka do starości, niedołęstwa i śmierci. Miliony ludzi na świecie, towarzysząc Ojcu Świętemu w jego zmaganiach ze śmiertelną chorobą, uświadomiło sobie że śmierć i umieranie, nawet w porażającym cierpieniu, może być pogodna, dumna, a nawet piękna. Jeśli pontyfikat Jana Pawła II był głoszeniem cywilizacji życia i miłości, to jego postawę wobec cierpienia i śmierci można nazwać ewangelią umierania. (fragment tekstu)

In the first part of the paper the author presents the historic and biographical context of Karol Wojtyla's religious lessons on suffering addressed to sick and suffering people during his apostolic journeys. The Pope's teaching on this subject was emphasised in the Apostolic Letter "Salvifici doloris" and then in the annual letters published on The Day of Sick People. John Paul II's concept of suffering is much broader then the idea of pain, sickness or disability. Along with the physical suffering identified as pain or sickness there is an emotionally experienced suffering and a spiritual suffering also described as moral or existence pain (dolor existentiate). In John Paul II's philosophical and humanistic thought concerning the Christian idea of suffering there are three issues of importance: the acceptance of suffering, the dedication of suffering and its transformation taking place in a creative way to advantage of a sick person and the surroundings. John Paul II made it a principle that the suffering is reflected in human's greatness. The suffering expresses kind of the "paradox of weakness and power". The Pope juxtaposed the human weakness of illness with the power of suffering and the prayer. Thus, the suffering human is put to the test of perseverance, patience and hope. Pope John Paul II remained faithful to this concept of suffering not only during the attempt on his life, but also in the time of his illness and, more importantly, in the face of coming death. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jan Paweł II, Orędzie na III Światowy Dzień Chorego 1995 r., "L'Osservatore Romano", wyd. pol. 1995, nr 1, s. 11.
 2. Z. Krasiński, Irydion, Dokończenie, [w:] tenże, Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie jubileuszowe, t. 5, oprac. Jan Czubek, Gebethner i Spółka, Kraków 1912, s. 312.
 3. M. Rożek, Testament miłości, "Dziennik Polski", 4 VI 2005, nr 129, s. 33.
 4. K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, Éditions du Dialogue, Paryż 1980, s. 57.
 5. A. Krąpiec, Pontyfikat cierpienia... Dlaczego?, "Nasz Dziennik", 17 X 2003, s. 14.
 6. Z.J. Ryn, Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy, Wydawnictwo Znak, Kraków 1989.
 7. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994, s. 59.
 8. V. Frankl, Homo patiens, tłum. R. Czarnecki, J. Morawski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1976, s. 17, 196.
 9. Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris, Editrice Vaticana 1984.
 10. A. Kępiński, Lęk, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1977, s. 89-130.
 11. A. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
 12. A. Maslow, Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 13. E. Brzezicki, Schizophrenia paradoxalis socialiter fausta, "Folia Medica Cracoviensia" 1961, z. 2, s. 267-288.
 14. Jan Paweł II, Nieustannie błagajmy o miłosierdzie Boże (Przemówienie w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Łagiewniki, 7 VI 1997), "L'Osservatore Romano", wyd. pol. 1997, nr 7, s. 53.
 15. L. Knabit, Najważniejszy dzień mojego życia. Refleksje o życiu i śmierci, Wydawnictwo ESPE, Kraków 2005.
 16. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.
 17. J. Ratzinger, Pożegnalna homilia kardynała Ratzingera, Wprost Online - Papież Jan Paweł II.
 18. Jan Paweł II: Tryptyk rzymski, s. 24.
 19. S. Janecki, Przebudzenie, "Wprost", 17 IV 2005, nr 15, s. 3.
 20. M. Król, Nieśmiertelny, "Wprost", 10 IV 2005, nr 14, s. 1-2.
 21. Ojciec Święty Jan Paweł II, Testament, Wydawnictwo M, KAI, Kraków 2005, s. 20-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu